Vi lagrar data om din användning i cookies. Genom fortsatt användning godkänner du detta

Cookiepolicy

Maj

Publicerad 9 maj 2018

E-handlarindex - Undersökningar om svensk e-handels utveckling

E-handlarindex är en kvartalsvis onlineundersökning som genomförs av Kantar Sifo bland PriceRunners kunder. Undersökningen syftar till att följa utvecklingen av svensk e-handel genom ett index som tar hänsyn till e-handlarnas upplevelse av följande tre aspekter:

  1. Tendensen: Bedömningen av onlineförsäljningens utveckling under det senaste kvartalet jämfört med föregående kvartal.

  2. Nuläget: Hur försäljningsläget för e-handeln upplevs idag.

  3. Framtidstron: Bedömningen av hur försäljningen online kommer att utvecklas under de kommande 12 månaderna.

De tre aspekterna utgör delindex mellan 0-100 och bygger upp PriceRunners E-handelsindex - tendensen står för 25%, nuläget står för 50% och framtidstron står för 25%. E-handlarna får svara enligt skalan 1-5, där 1 representerar "Mycket negativt" och 5 "Mycket positivt”, på varje aspekt (tendensen, nuläget och framtidstron). Nuläget väger dubbelt så mycket som tendensen och spekulationen av framtiden, därmed krävs en mindre förändring i nuläget för att indexet ska ändras jämfört med exempelvis spekulation om framtiden. Utöver att E-handlarindex presenteras kvartalsvis så kommer PriceRunner efter varje mätning ha undersökt e-handlarnas upplevelser av specifika och aktuella ämnen som påverkar svensk e-handel.

Resultat

e-handlarindex-resultat-Q1

Resultatet under Q1 tyder på att tendensen under det senaste kvartalet varit relativt svag, men att nuläget av onlineförsäljningen idag är desto bättre. Intressant att notera i detta resultat är att framtidstron inför de kommande 12 månaderna känns lovande för majoriteten av e-handlarna som ser ljust mot framtiden. De tre delarna skapar ett index på 62,5.

Effekten av införda avgifter

e-handlarindex-effekt-Q1

Strax över hälften av e-handlarna ansåg att deras försäljning online inte skulle påverkas av de avgifter som infördes 1 mars 2018 på varor som köps via bland annat kinesiska e-handelstjänster.

Undersökningen Q1 2018

Undersökningen för Q1 genomfördes online mellan 21-30 mars 2018 bland ett urval från PriceRunners svenska e-handlare. För att säkerställa en rimlig andel av de största e-handlarna så genomfördes telefonpåminnelser bland de 200 största företagen. Totalt deltog 188 e-handlare, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 13%. För varje genomförd intervju skänkte PriceRunner 50 kr till Barncancerfonden.

Kontaktperson

Nicklas Storåkers, VD

Inte medlem? Börja här