Uppdaterad  

Så installerar du en robotgräsklippare - stor guide

Elina Blom

Har du köpt en robotgräsklippare, eller planerar att göra så, och vill få en förståelse för hur du förbereder trädgården inför dess ankomst? I den här guiden går vi igenom installationen, från kabeldragning till programmering.

Så installerar du en robotgräsklippare - stor guide

Smidig installation av robotgräsklippare

När vårsolen tittar fram är det många som börjar fundera på att införskaffa en robotgräsklippare. Kanske har du redan köpt en? Kanske står det på att göra-listan? Oavsett vilket kommer du att komma till en punkt där det blir dags att installera den på din gräsmatta.

Du kan då antingen göra detta själv, eller köpa till en tjänst där du får hjälp med installationen. Att installera en robotgräsklippare själv behöver inte vara särskilt svårt om du lyckas undvika de vanliga misstag många gör.

Det kräver dock hyfsad fysik om du ska bygga banan själv eftersom du måste böja dig ner en hel del för att slå i märlor i marken. Majoriteten av dagens robotgräsklippare är sedan så pass användarvänliga att även en tekniskt okunnig person klarar av att hantera dem så länge de kan läsa en manual.

Installationens delar

Installationen av en robotgräsklippare består av flera olika moment.

 • Först måste du planera installationen så att du får en välfungerande och effektiv kabeldragning.

 • Därefter måste du dra begränsningsslingan (även kallad avgränsningskabel) runt gräsmattan (utifrån planeringen) så att din robotgräsklippare vet vilket område den ska klippa inom. Det här momentet inbegriper även att du går ut vinkelrätt från gränsen och drar slinga som bildar ”öar” runt de områden du vill hindra robotgräsklipparen från att nå.

 • Slutligen ska du koppla in laddningsstation och programmera robotgräsklipparen.

När du ska installera robotgräsklipparen beror på hur fort tjälen släpper. Man brukar säga att banan ska byggas tidig vår när marken blivit mjuk och innan gräset hunnit börja växa - om du har den möjligheten. Och att robotgräsklipparen sedan ska programmeras och börja klippa när gräset väl växer.

Fler guider om robotgräsklippare

Robotgräsklippare på rea

Delarna-som-foljer-med-i-ladan-till-Bosch-Indego-S-400

Planera installationen av din robotgräsklippare

Det är viktigt att du får en förståelse för vilka förutsättningar din robotgräsklippare vill arbeta under. Även om många av dagens robotgräsklippare är extremt förlåtande mot en slarvig bana är det bra om du i alla fall känner till robotgräsklipparens begränsningar och tillverkarens önskemål.

Börja med att läsa manualen för den robotgräsklippare som du har inhandlat. Kontrollera sådant som vilket avstånd du ska placera begränsningsslingan på vid gräsmattans gräns, hur stora/små korridorer den kan hantera samt om det krävs någon särskild kabelformation vid ingång till korridor eller vid laddningsstationen.

Vissa tillverkare vill exempelvis att du ska göra en vinkelrät utlöpare med kabeln strax före en korridor för att uppmärksamma robotgräsklipparen på att den snart ska svänga tvärt.

Om du har köpt en robotgräsklippare från Husqvarna, Gardena eller McCulloch ska du även dra en - eller flera - guidekablar. Guidekabeln är samma kabeltyp som begränsningsslingan, men utgör ett slags genväg tillbaka till stationen. Den dras från stationen och kopplas därefter in någonstans längs med begränsningsslingan, lämpligen i rakt motsatt ände från stationen så långt bort som möjligt.

Tanken är att robotgräsklipparen, var den än befinner sig på gräsmattan, snabbt och lätt ska kunna slumpmässigt stöta ihop med guidekabeln för att kunna köra raka vägen hem. Fördelen är att du eliminerar behovet av en perfekt dragen begränsningsslinga i gränsen av gräsmattan, det gör exempelvis inget om du har kraftigt lutande slänt eller liknande, för roboten kommer i första hand att köra längs guidekabeln.

När du vet grundläggande fakta om installationen bör du ta en titt på din tomt.

 • Var tänker du placera laddningsstationen? Var har du vägguttag? Vilka positioner klarar laddningsstationen, klarar den exempelvis att stå i ett hörn, måste den stå parallellt med slingan eller kan du placera den valfritt? Hur mycket fritt utrymme behöver din modell framför och längs sidorna av stationen? Se till att marken är jämn, och välj gärna en skuggig position.

 • Vilka områden vill du att robotgräsklipparen ska klippa inom? Finns det försvårande omständigheter längs med gränsen där du vill dra kabel, till exempel kraftigt lutande slänt? Klarar robotgräsklipparen i så fall av hemgång i brant backe?

 • Finns det hinder och känsliga platser i det området som du måste hålla robotgräsklipparen borta ifrån, till exempel planteringar mitt på gräsmattan?

 • Ska du även planera in en eller flera guidekablar? Hur ska du dra dessa för att de ska bli så effektiva som möjligt? Har du flera arbetsområden drar du om möjligt lämpligen en till varje.

Utifrån dessa punkter planerar du upp hur du bäst drar begränsningsslingan. Rita gärna upp tomten på ett papper och pricka ut din planerade dragning.

Hantering av hinder mitt på gräsmattan

Det finns två olika sätt att hantera hinder på:

 1. Det ena är att dra kabel runt hindret så att du bildar som en ö mitt på gräsmattan. Där kabeln löper ut och in från hindret blir det automatiskt så att den ligger dubbel. Om du lägger begränsningsslinga så att du har två trådar som ligger bredvid varandra tar de ut varandra och robotgräsklipparen kan köra över. Begränsningsslingan fungerar ju annars - när den ligger enkel - som ett osynligt staket för robotgräsklipparen. Det innebär att du kan gå ut med kabel från gränsen, ut till hindret, dra kabel runt hindret, och sedan gå tillbaka till gränsen för att förhindra robotgräsklipparen från att nå hindret men samtidigt kunna köra över kabeln mellan hindret och gränsen.

 2. Det finns situationer då man väljer att inte bilda en ö med hjälp av begränsningskabel runt hinder, exempelvis om man har väldigt många känsliga områden och kabeldragningen blir för lång. Alla robotgräsklippare har en maxlängd kabel som de kan hantera innan signalen blir för svag (till vissa modeller kan du dock köpa till signalförstärkare). Många öar kan helt enkelt göra att kabeln blir för lång. Då får du istället stoppa robotgräsklipparen rent fysiskt från att nå området, exempelvis genom att sätta upp ett staket runt det.

När du vet hur du ska dra begränsningsslingan och var du ska placera laddstationen är det dags att påbörja arbetet.

Lägga ut kabeln till robotgräsklipparen

Nu är det dags att rama in området som du vill att din robotgräsklippare ska klippa inom. Du behöver inte gräva ned slingan. Det räcker att du lägger den mot marken, fasthållen av märlor - sedan kommer gräset att växa över den efter ett par veckor så att den inte syns längre.

Det här behöver du:

 • Avgränsningskabel/begränsningsslinga
 • Märlor
 • Gummiklubba
 • Eventuellt (beroende på modell): skarvdon, kabelskor

Påbörja dragningen där laddstationen ska placeras. Lämna gärna en loop med någon meter kabel på platsen så att du har att ta av om du behöver förändra något i installationen av stationen när du är klar med dragningen, kabeln ska alltså inte vara helt sträckt. Fäst kabeln genom att slå ner en märla på den.

Lägg därefter kabel längs med den gräns/dragning och öar såsom du har planerat i steget före. Begränsningsslingan ska ligga mot marken överallt så att inte robotgräsklipparen kan klippa av den eller trassla in sig. Är inte underlaget ojämnt så brukar det räcka med att placera märlorna cirka 1-2 meter ifrån varandra.

Tips 1: Börja med att lägga ut en ”skiss” på tomten genom att dra begränsningsslingan i slappt tillstånd och bara sätta ner märlor varannan meter samt i hörn och andra nödvändiga punkter, så att slingan ligger i sin tänkta sträckning. Kommer du sedan längs vägen på att du vill modifiera din dragning (exempelvis ta med eller skippa en ö), så är det lättare att ångra sig än om du redan lagt kabeln permanent. När du lagt ”skissen” hela dess sträckning runt tomten och du är nöjd med dragningen så kan du sedan gå in på finliret och fästa begränsningsslingan permanent. Merarbetet för att göra detta är litet och du minskar risken avsevärt att behöva gräva upp massor av märlor i onödan.

Tips 2: Gör en loop med lite extrakabel vid var 3-4:e märla. Skulle slingan gå av i framtiden slipper du på så vis dubbla skarvdon och extrakabel eftersom du kan sträcka ut kabeln så att ändarna når varandra. Om kabeln är helt sträckt redan från början (utan loop) når inte ändarna varandra om den går av, vilket innebär att du måste skarva med lös extrakabel och därmed får två skarvar vid varje kabelbrott. Ju fler skarvar desto större risk för sämre signalstyrka. Dessutom går en kabelskarvning likt lagningen på en tand lättare sönder än om den vore orörd. Detta är extra viktigt om du har Husqvarna, Gardena eller McCulloch eftersom du ska ansluta en guidekabel till begränsningsslingan sedan och du kommer då att behöva ha en mer slapp kabel för att detta ska gå.

Fortsätt lägga begränsningsslinga och slå ner märlor enligt din planerade rutt, runt öar (t.ex. planteringar) och vidare längs med gränsen tills du kommer tillbaka till laddstationen. Gör återigen en loop så att du har lite extrakabel tillgänglig inför framtida förändringar, och förbered inkoppling av kabel till laddstation.

Lägga ut guidekabel

Som vi skrev tidigare använder sig Husqvarna - och deras andra varumärken Gardena och McCulloch - av en patenterad guidekabel för hemgång. Vissa av deras robotgräsklippare förlitar sig helt på guidekabeln vid hemgång, andra kan välja mellan guidekabel och begränsningsslinga.

Har du köpt en robotgräsklippare med stöd för guidekabel ska du nu dra guidekabeln enligt din planerade rutt. Dra kabeln genom laddstationen, anslut en kabelsko på den och koppla den till laddstationen genom att trycka ner den mot blecket avsett för guidekabel. Lägg därefter ut guidekabeln enligt din planerade rutt. Slå ner märlor längs med slingan så att den ligger dikt an mot marken överallt.

När du kommit fram till andra änden där den ska anslutas till begränsningsslingan använder du dig av det fukttäta skarvdonet som Husqvarna rekommenderar. Detta har tre ingångar. Knipsa av begränsningsslingan och anslut dess ändar i de yttre hålen på skarvdonet, anslut guidekabeln i mittersta hålet. Pressa ihop skarvdonet.

Det kan vara bra att placera skarvdonet dolt under marken. Gräv upp en bit grästuva vid skarvdonet, cirka 2-3 centimeters djup, placera skarvdonet i hålet och lägg tillbaka tuvan över.

Begransningsslinga-ansluts-till-robotgrasklippares-laddstation

Bildtext: På bilden ser du en laddstation där begränsningsslingan ansluts med hjälp av kabelskor. Bilden är från Gardenas installationsvideo.

Koppla in robotgräsklipparen och laddstationen

Du installerar robotgräsklipparen genom att ansluta laddningsstationen till begränsningsslingan, ansluta strömkabeln till vägguttaget och kontrollera lysdioden så att den indikerar godkänd installation.

Var noggrann så att du ansluter rätt ände av kabeln till rätt ingång på laddstationen. På många modeller ska den anslutas till den ingång som är på den sida som änden befinner sig av laddstationen, men det finns laddstationer som är mer otydliga med vilken kabel som ska in var. Blir det fel kan du dock alltid byta plats på dem, lysdioden bör också indikera att något gått snett.

Koppla in laddstationen

På vissa modeller ansluter du begränsningsslingan genom att skala kabeln och stoppa in den i anslutningarna på stationen, på andra sätter du på kabelskor och kopplar sedan in dessa till bleck på stationen.

Anslut laddstationen till vägguttag

Med begränsningsslingans ändar på plats i laddstationen är det dags att ansluta stationen till ström. Koppla in strömkabeln i laddstationen och i vägguttaget. Se till att inte kabeln ligger så att den kan ta skada av robotgräsklipparens knivar eller andra ting i trädgården.

Kontrollera lysdioden:

På robotgräsklipparens laddstation finns normalt det en lysdiod som indikerar huruvida den har en godkänd signal genom kabeln. Vanligen lyser denna fast grönt eller blinkar grönt om installationen är korrekt. Lyser den rött eller orange kan det betyda att något är fel. Kontrollera i manualen vilken färg som lysdioden ska ha, och huruvida den ska blinka, för att ta reda på status för installationen.

Förutsatt att laddstationen har signal igenom kabeln och allt står rätt till kan du nu starta robotklipparen - även om du inte har en korrekt installation kan du starta den, för ofta får du upp felmeddelandet på robotens display och kan på så sätt förstå vad det är som har gått snett.

Är allt rätt är det viktigt att testa så att robotgräsklipparen tycker om din installation. Många robotgräsklippare har en funktion där du kan testa hemgång. Kör gärna igång den för att se så att din installation fungerar.

Vissa modeller är mer känsliga för laddstationens placering än andra och du kan därför behöva finjustera begränsningskabeln vid laddstationens ingång, samt finjustera laddstationens position. Fortsätt med detta tills din robotgräsklippare klarar av att hitta in i stationen på egen hand. När den gör det kan du säkra laddstationens position med hjälp av de medföljande markskruvarna.

Programmera robotgräsklipparen

Hur du programmerar din robotgräsklippare är tillverkarspecifikt. Det finns tillverkare med väldigt användarvänliga gränssnitt där du navigerar i ett tydligt menysystem på en stor display, och så finns det tillverkare där du får förlita dig på en enradig display och där samma knapp används för flera olika kommandon. I det senare fallet är det förstås betydligt bökigare och svårare att programmera roboten.

Vidare finns det tillverkare där du kan programmera robotgräsklipparen via en app. Det är väldigt smidigt eftersom du då kan stå raklång eller sitta på en stol medan du går igenom arbetsscheman och funktioner. Hur användarvänlig appen är varierar också mellan olika tillverkare.

Det finns också tillverkare vars robotgräsklippare vid första uppstart automatiskt åker ett varv längs begränsningsslingan, räknar ut ett klippschema utifrån trädgårdens storlek och presenterar det för dig. Du kan självklart göra ändringar i detta i efterhand.

Robotgräsklippare display för programmering

Så programmerar du din robotgräsklippare

När du ska programmera din robotgräsklippare bör du utgå från hur din installation ser ut och hur ofta du vill att robotgräsklipparen ska vara ute på gräsmattan. Du vill kanske inte att den klipper på helgen till exempel, då familjen är ute och använder gräsmattan själva, eller på dagen när solen gassar.

Även om detaljerna skiljer sig mellan olika tillverkare och modeller så går programmeringen normalt till så här:

 1. Ställ in ett arbetsschema: Vilka dagar och mellan vilka klockslag vill du att din robotgräsklippare ska sköta gräsmattan. Under dessa intervall kommer den att klippa, åka tillbaka och ladda, och åka ut och klippa gräset igen.

 2. Finns det flera arbetsområden? I så fall ställer man vanligen in flera klippunkter som robotgräsklipparen ska börja arbeta ifrån (mer om det nedan).

 3. Ange bredden på eventuella korridorer mellan arbetsområdena.

 4. Bestäm om robotgräsklipparen vara ute och klippa när det regnar. Fördelen är att du kan få gräsmattan klippt när du troligen själv inte brukar den. Nackdelen är att marken blir fuktig och vissa robotgräsklippare får sämre terränghantering då och kan riskera att skada gräsmattan eller köra fast.

Därutöver har du en rad andra funktioner beroende på tillverkare, modell och prisklass.

Om du har en komplicerad gräsmatta, exempelvis många olika arbetsområden som det kan vara svårt för robotgräsklipparen att hitta ut till, eller en stor yta, måste den förstås vara ute oftare än om ytan är liten och enkel. En smart funktion som många robotgräsklippare kommer med är då möjligheten att ställa in flera olika klippunkter/startpunkter. Det innebär att den med många olika arbetsområden kan mäta upp avståndet till respektive yta genom att stega begränsningsslingan, och sedan ställa in att robotgräsklipparen ska ta hänsyn till detta.

Exempel: Låt säga att du har två stora gräsplättar och en lite mindre som avskiljs från varandra med smala korridorer. För att säkerställa att robogräsklipparen verkligen når de två mer avlägsna gräsplättarna kan du ställa in att den ska åka ut till dessa innan den börjar klippa, detta med ett visst intervall.

- Arbetsområde 1: Åk 0 meter innan du börjar klippa, använd denna inställning 40 procent av gångerna. Den kommer då att börja klippa direkt efter att den lämnat laddstationen och därefter klippa gräsmattan slumpvis tills det är dags att åka hem igen för att ladda.

- Arbetsområde 2: Åk 70 meter innan du börjar klippa, använd denna inställning 40 procent av gångerna. Robotgräsklipparen kommer då att åka 70 meter längs med begränsningsslingan innan den börjar klippa, och därefter klippa gräsmattan slumpvis.

- Arbetsområde 3: Åk 120 meter innan du börjar klippa, använd denna inställning 20 procent av gångerna. Robotgräsklipparen kommer då att åka 120 meter längs med begränsningsslingan innan den börjar klippa, och därefter klippa gräsmattan slumpvis.

Din robotgräsklippare skulle förstås ändå ha hittat ut till dessa områden utan denna inställning, men på detta sätt så blir tiden den spenderar på olika områden jämnare. Annars kommer robotgräsklipparen att klippa ofta nära stationen och mer sällan längre bort från den. Speciellt om du har smala passager mellan arbetsområdena.

Oroa dig dock inte för att göra fel när det kommer till klippschema och arbetsområden. Du kommer mest troligt att behöva gå in och finjustera dessa i efterhand för att du upptäcker att robotgräsklipparen är ute för ofta - eller för sällan - utifrån grästillväxt, områden och familjens behov.

Låt din robotgräsklippare påbörja sin tjänst

Med installationen klar och robotgräsklipparen programmerad är det bara att ställa den i sin laddstation och vänta på att batteriet är fulladdat. Under tiden kan du rensa gräsmattan från leksaker och annat som kan ta skada av robotgräsklipparen, och även pinnar med mera som kan skada knivarna på roboten.

Ta för vana att hålla gräsmattan fri från oönskade objekt – exempelvis leksaker och trädgårdsredskap – så bibehåller du robotgräsklipparen och dess tillbehörs livslängd.

Den första veckan är det bra om du har lite extra uppsikt över din robotgräsklippare för det finns ofta saker som måste åtgärdas för att den ska kunna arbeta felfritt. Det kan handla om ojämnheter i gräsmattan som behöver fyllas igen, finjusteringar av kabeldragningen eller platser som du inser att du inte vill att robotgräsklipparen ska besöka.

Vill du läsa mer om robotgräsklippare och underhåll av dessa kan du läsa vår guide “Så underhåller du en robotgräsklippare”

Har du fortfarande inte bestämt dig för vilken robotgräsklippare du ska köpa? Då kan du istället läsa vårt stora test av robotgräsklippare här.

Kommentera

Håll dig till ämnet, håll en god ton och visa respekt för andra. Vi tar bort inlägg som vi bedömer olämpliga.

 • Bäst i test
 • Rea
 • Guider
 • Om oss