1. Start
  2. Guider

Uppdaterad  

Robotgräsklippare: vanliga problem och hur du åtgärdar dem

Elina Blom

Robotgräsklipparen är världens bästa trädgårdshjälp – när den fungerar som den ska. Men det är inte alltid som gräsmattan och robotgräsklipparen kommer överens. Då finns det ett par knep att ta till.

Robotgräsklippare: Vanliga problem och hur du åtgärdar dem

En robotgräsklippare kan bli stående av en lång rad olika orsaker. Allt beror på hur din gräsmatta ser ut och vilken robotklippare du har valt till den. Lutning, gropar, placering av begränsningsslingan och varierande underlag är exempel på sådant som kan orsaka driftstörningar.

Driftsäkerhetsproblem hos robotgräsklippare

Exempel på problem som kan uppstå då din robotgräsklippare har svårt att hantera din gräsmatta eller sin installation (och hur du åtgärdar dem):

Kör över begränsningsslingan

Problemet med robotgräsklippare som kör utanför sitt arbetsområde var mer vanligt förr i tiden. Då kunde man läsa i tidningar om robotgräsklippare som var på rymmen. Problemet finns fortfarande till viss del hos ett fåtal tillverkare, men då handlar det om att robotgräsklipparen kör över slingan och efter maximalt någon meter blir den stillaståendes. Endast ett fåtal modeller så vidare utan att upptäcka vad som skett.

Åtgärd: Det är vanligt att detta problem inträffar om du lagt slingan direkt nedanför en slänt med brant lutning. Robotgräsklippare som har svårt med hastighetsreglering i slänt riskerar då att inte hinna bromsa när den upptäcker slingan. Placera slingan en bit efter slänten så att robotgräsklipparen hinner att bromsa. Märker du att den ofta rymmer på ett särskilt ställe kan du även sätta upp fysiska hinder som stoppar den från att lämna området, exempelvis slå i några grövre pinnar som bildar som ett staket.

Lutande gräsmatta

Robotgräsklipparens konstruktion och design påverkar i allra högsta grad dess driftsäkerhet. Vissa robotgräsklippare har exempelvis svårt för lutning. Det kan handla om att de tippar bakåt då och därför förlorar en hel del grepp och får sämre styrka framåt, eller för att de helt enkelt från början är för svaga för att ta sig upp. Andra problem vid lutning är hastighetsreglering. Bromsar robotgräsklipparen in i nedförsbacke eller kommer den i så hög hastighet att den riskerar att köra in i saker nedanför?

Åtgärd: Se till att robotgräsklipparen har fritt från hinder nedanför slänt samt att början/avslutningen på slänten inte har för kraftig lutning. Ofta räcker det att jämna till början och slut på den för att få ordning på problemet. Om detta inte fungerar måste du antingen åtgärda sluttningen eller byta till en robotgräsklippare som klarar kraftigare lutning.

Gropig gräsmatta

Gropar i gräsmattan är en utmaning för många robotgräsklippare på marknaden än idag. Groparna kan i vissa fall vara så pass grunda att du med blotta ögat inte ser dem, men roboten tenderar ändå att fastna. Det kan handlar om att robotgräsklipparen inte får tillräckligt bra fäste med däcken för att ta sig fram, att dess chassi tar i marken, att den är för känslig mot motståndet osv.

Åtgärd: Orsakerna kan alltså vara flera och det enda du kan göra för att undvika problemet är att köpa en robotgräsklippare med så bra konstruktion och mjukvara som möjligt, samt vid behov jämna till gräsmattans yta.

Gräsmatta med närliggande varierande underlag

Hjulen på robotgräsklipparen är vanligen konstruerade för att i första hand prestera bra på gräsmatta – även om tillverkarna såklart försöker skapa bra fäste även på plattsättning och liknande. Det kan ju till exempel vara så att robotgräsklipparen måste färdas över uppfart för att ta sig till arbetsområde två. Många har också uteplatser i anslutning till gräsmattan. Allt detta innebär att robotgräsklipparen måste kunna hantera olika typer av underlag, exempelvis gå över plattor eller trall med ena sidans hjul när den kantklipper. Vissa har inga problem med exempelvis grusgång eller plattsättning, andra gräver ned sig i grusgången eller slirar på plattorna.

Åtgärd: Identifiera vilka typer av underlag som din robotgräsklippare har svårt för. Handlar det exempelvis om att den får dåligt fäste när den ska in i laddstationen kan det räcka att du fäster en tunn gummimatta på denna för att hjulen ska få bättre grepp. Handlar det om en grusgång kan du behöva padda gruset ordentligt för att robotgräsklipparen inte ska gräva ned sig, alternativt att du lägger ut plattor för den att köra över.

Hinder på gräsmattan

Har du hinder på gräsmattan som du tror kan komma att påverka robotgräsklipparens driftsäkerhet är det bra att finna en lösning direkt så du slipper springa dag ut och dag in och flytta på robotgräsklipparen för att den har kört fast.

Åtgärd: Ett vanligt hinder som påverkar många robotgräsklippare negativt är studsmatta. Där dess konstruktion löper över marken bör du sätta upp stopp som hindrar den från att köra över. Är robotgräsklipparen inte smart nog bör du kanske dra en ö runt hela studsmattan eftersom den annars får svårt att hitta ut när den väl kört under. Den här typen av åtgärder fungerar förstås även för andra typer av hinder.

Regniga dagar kan påverka robotgräsklippare

Många robotgräsklippare har inga problem med driftsäkerheten i fuktigt gräs, men vissa har det och ofta befinner sig dessa i budgetsegmentet och saknar dessutom regnsensor. De som har regnsensor kan du ställa in att de inte ska klippa när det regnar och heller inte en viss tid efter detta. På så vis slipper du problem med att klipparen exempelvis slirar på gräsmattan och riskerar att köra sönder den. Men saknar den regnsensor, och även får dålig terränghantering vid regn, riskerar du ha en robot som ofta blir ståendes och som dessutom kan skada gräsmattan.

Åtgärd: Om din robotgräsklippare har en regnsensor, aktivera denna. Om din robot saknar regnsensor kan du förlägga klipptiden till då du är hemma och kan gå ut och stänga av klipparen vid dåligt väder.

Robotgräsklippare som stör ut varandra

Förr var det vanligt att robotinstallationer som låg nära varandra störde ut varandra. Det kunde exempelvis innebära att grannens robot kom in på din bana och tvärtom. Det här problemet finns endast hos ett fåtal tillverkare. Majoriteten av de stora tillverkarnas modeller har inte längre problem med installationer som ligger nära varandra.

Åtgärd: Se till att din slinga ligger minst en meter från grannens slinga för att vara säker på att din robotgräsklippare inte rymmer, alternativt placera ett staket eller annat hinder emellan er som hindrar din /grannens robotgräsklippare från att lämna området.

Blixten kan skada både klippare och laddstation

Utöver själva terränghanteringen så påverkas driftsäkerheten även av åska. Blixtnedslag i närheten av slingan kan – och brukar – skada såväl laddstation som robotgräsklippare.

Åtgärd: Åskskydd, jordfelsbrytare och åskledare är exempel på åtgärder som kan minska risken för skador. Du bör även kontrollera vad din försäkring täcker. Täcker den skadade installationer och trasiga produkter i trädgården efter åsknedslag? Kanske måste du teckna en tilläggsförsäkring?

Köp rätt robotgräsklippare och undvik problem

Det allra bästa du kan göra för att undvika problem med din robotgräsklippares driftsäkerhet är dock att köpa en modell som klarar av din gräsmatta. PriceRunner testar årligen ett stort antal klippare och just driftsäkerheten är en av de viktigaste parametrarna i testet. Vill du veta vilken robotgräsklippare som är bäst? Läs PriceRunners stora test av robotgräsklippare.

Fler guider om robotgräsklippare

Kommentera

Håll dig till ämnet, håll en god ton och visa respekt för andra. Vi tar bort inlägg som vi bedömer olämpliga.

  • Bäst i test
  • Rea
  • Guider
  • Om oss