Uppdaterad  

Vinterförvaring och underhåll av Robotgräsklippare - så maxar du livslängden

Elina Blom

Hur vinterförvarar och underhåller du bäst robotgräsklipparen? I den här guiden kan du läsa om allt från förvaring, rengöring, knivbyten och reservdelar. Säkerställ att du maximerar din robotgräsklippares livslängd.

Vinterförvaring och underhåll av Robotgräsklippare - så maxar du livslängden

Köper du en robotgräsklippare för tusentals kronor vill du såklart att den håller i många år. Hur länge en robotgräsklippare håller beror delvis på tillverkarens val av komponenter. Högkvalitetskomponenter och en bra konstruktion håller förstås längre än billiga komponenter i en skramlig och dålig konstruktion. Men livslängden påverkas även av hur duktig du är på att vinterförvara och underhålla robotgräsklipparen.

De olika delarna i robotgräsklipparens underhåll

Underhållet av en robotgräsklippare består av flera delar, men övergripande kan de delas in i:

 • Vinterförvaring av robotgräsklipparen
 • Rengöra robotgräsklipparen
 • Knivbyte på din robotgräsklippare
 • Reservdelar och reparation om robotgräsklipparen går sönder
 • Punktinsatser i installationen, exempelvis laga kabelbrott

I artikeln nedan kommer vi att adressera dessa punkter bit för bit.

Fler guider om robotgräsklippare

robotgrasklippare-vinterforvaring

Vinterförvaring av robotgräsklippare - så gör du

När gräset slutar att växa på senhösten är det dags att plocka in robotgräsklipparen för vinterförvaring. Det slutar att växa när det börjar bli nattfrost. Ställ gärna upp klipphöjden någon månad tidigare så att gräset är lite högre när det går i vila - gräset klarar vintern bättre då än vad det skulle göra om du har en gräsmatta klippt som en golfgreen.

Vinterförvaringen är övergripande densamma för samtliga robotgräsklippare, dock med vissa specifika rekommendationer hos de olika tillverkarna.

Så här vinterförvarar du din robotgräsklippare:

 1. Börja med att rengöra din robotgräsklippare enligt tillverkarens instruktioner (se avsnittet längst upp i den här artikeln för mer information kring rengöring av robotgräsklippare). Det är viktigt för att den ska fungera bra även nästa säsong.

 2. Se över om robotgräsklipparen har några skador. I så fall är det lämpligt att åtgärda dessa över vintersäsongen då robotgräsklipparen inte är i bruk. Större skador kan innebära att du måste lämna in din robotgräsklippare på en auktoriserad verkstad, och hos vissa tillverkare innebär det att den till och med måste skickas iväg till ett annat land för att repareras. Du kan med andra ord bli av med robotgräsklipparen under ett antal veckor om du har otur. Därför är det bättre att du tar tag i skador nu än att vänta till våren.

 3. Det är även en god idé att förbereda robotgräsklipparen inför nästa säsong genom att slipa/byta fasta knivar, alternativt byta till nya pivotknivar - beroende på vilken modell du har. Då har din robotgräsklippare bästa möjliga förutsättningar inför nästa säsong.

 4. Med en hel och ren robotgräsklippare är du redo för vinterförvaringen. Placera din robotgräsklippare i sin laddstation i ett uppvärmt utrymme. Koppla in laddstationen så att robotgräsklipparen får underhållsenergi tills den är fullt uppladdad.

 5. Stäng av robotgräsklipparen helt genom att trycka in knappen/strömbrytaren - du hittar ofta den på underredet. Om du äger en Robomow eller en Cub Cadet bör du även plocka ur säkringen. Vänta tills den är fulladdad och därefter kan du koppla ur laddstationen från vägguttaget. Se till att robotgräsklipparen förvaras torrt och frostfritt.

 6. Ute på gräsmattan bör det nu endast vara begränsningsslingan kvar och den ska förstås stanna där den är. Men det kan vara en god idé att spraya kontaktrengöring på ändarna och placera dem i vattentät förpackning för att förhindra att de rostar.

knivdisken-ska-rengoras-pa-robotgrasklipparen

Bildtext: Håller du robotgräsklipparen ren från gräsrester och smuts håller den längre och orkar klippa sin fulla drifttid.

Rengöra robotgräsklippare: Så gör du

Det är viktigt att hålla robotgräsklipparen ren. Dels påverkas ljudnivån negativt om knivdisken är full med gräsrester, dels påverkar det robotgräsklipparens terränghantering och drifttid. En knivdisk full med klipprester blir mer ansträngd eftersom motståndet ökar, detta ökar i sin tur energiförbrukningen. Vidare får hjul fulla med gräsrester sämre grepp och därmed svårare att hantera ojämnheter på gräsmatta och slänt.

Pollen och damm samlar sig också fort på robotgräsklipparens ovansida både under våren och sommaren. Detta gör att du ser innehållet på displayen sämre. En smutsig robotgräsklippare ger med andra ord en sämre användarupplevelse. Därför bör du ta för vana att du kontrollera din robotgräsklippare för skador och att rengöra den 2-4 gånger i månaden.

Hur du rengör robotgräsklipparen beror på tillverkarens rekommendationer. Alla robotgräsklippare tål väder och vind, men det innebär sällan att du kan spola av dem med trädgårdsslangen. Hur vädertålig din robotgräsklippare är anges via dess IP-klassning. Värstingmodellen från Honda - Miimo 3000 - är exempelvis IPX5-klassad och ska därför klara av att du spolar av den med trädgårdsslangen, medan den mindre modellen Honda Miimo 310 är IPX4-klassad och därmed inte bör spolas av.

Det vanliga är att tillverkaren inte rekommenderar att du spolar av robotgräsklipparen oavsett dess IP-klassning. Istället får du då rengöra den med tryckluft och mjuk borste.

strombrytare-robotgrasklippare

Bildtext: Så här kan strömbrytaren på en rootgräsklippare se ut.

Så här rengör du din robotgräsklippare:

 • Stäng av robotgräsklipparen ordentligt - på strömbrytaren om sådan finns (sitter vanligen undertill). Det viktiga är att du säkerställer att den inte kan starta under rengöring.

 • Håll upp robotgräsklipparen så att du kommer åt undersidan. Borsta bort gräsrester och annat från knivdisken och knivarna med en mjuk borste.

 • Borsta även bort smuts och skräp från hjulen. Rotera dem löpande så att hela hjulet är rent när du är färdig.

 • Vänd på robotgräsklipparen så att du kommer åt ovansidan. Även här kan du borsta med mjuk borste. Räcker inte det - om det exempelvis är mycket pollen och andra mycket små partiklar - kan du använda dig av tryckluft eller en lätt fuktad trasa.

 • Passa på att även rengöra dockningsstationen med den mjuka borsten. Var noggrann kring laddningskontakter och rörliga delar.

rostiga-knivar-pa-robotgrasklippare

Bildtext: Här är det verkligen dags för ett knivbyte om robotgräsklipparen ska kunna fortsätta klippa gräsmattan effektivt. Man bör även se över skruvar och byta de som börjat se dåliga ut.

Byta knivar/slipa kniven

Om du inte byter knivar eller slipar den fasta kniven på din robotgräsklippare kommer det att påverka kvaliteten på gräsmattan. Istället för att skära av topparna på gräset kommer knivarna att slå av dem. Istället för att få ett fint snitt så krossas grässtrånas toppar, vilket leder till en ökad vätskeförlust. Gräset riskerar då att få missfärgade toppar och blir känsligare mot angrepp, stark sol, torka och liknande.

Därför är det viktigt att du med jämna mellanrum byter knivar på robotgräsklippare med pivotknivar, och att du håller den fasta kniven välslipad eller byter ut den.

Livslängden för knivarna anges vanligen i drifttimmar för robotgräsklipparen, det beror således på hur ofta den går (och förstås i vilken terräng). Är den genomsnittliga livslängden exempelvis 200 timmar på knivarna och robotgräsklipparen klipper i snitt 25 timmar i veckan så håller kniven i cirka 2 månader.

Hur ofta ska du då byta knivar på din robotgräsklippare? Det beror på tillverkarens rekommendationer och hur rädd du är om din gräsmatta.

Exempel på rekommendationer:

 • Husqvarna (pivotknivar): Anger genomsnittlig livslängd till mellan 4-8 veckor, men skriver att du måste utgå från gräsets skick.

 • Honda (pivotknivar): Anger livslängd till cirka 160 timmar, men skriver att du måste utgå från gräsets skick.

 • Robomow: Anger livslängd till 1 säsong, i övrigt byte vid behov. Är det en RS kan du byta plats på knivarna efter halva säsongen.

 • Stihl/VikingiMow (fast kniv): Har ingen rekommenderad tidsintervall för slipning, men efter 200 driftstimmar informerar din robotgräsklippare att du ska kontrollera knivens status. Stihl rekommenderar att du byter kniven helt istället för att slipa den eftersom slipning kan påverka klippresultat och ljudnivå negativt om den görs på fel sätt.

Du kan behöva byta kniven tidigare än angiven livslängd om terrängen är tuff. Om du ser vita fibrer i gräsmattan är det exempelvis dags att byta knivar.

Kontrollera knivarna: Tag på dig arbetshandskar. Stäng av robotgräsklipparen ordentligt. Kontrollera kniven genom att lyfta robotgräsklipparen så att du ser undersidan. Ser kniven sliten eller skadad ut är det dags att byta den.

 • På pivotkniv ser du exempelvis om kniven fortfarande är perfekt rektangulär eller om det finns variationer i formen.

 • På den fasta kniven gäller att kanten fortfarande ska vara vass och jämn. Använd ett skjutmått för att kontrollera tjocklek och bredd och jämför dessa med originalknivens.

Samtidigt som du kontrollerar knivarna bör du även se över så att du inte ser andra skador på din robotgräsklippare. Om din klippare har en knivdisk kontrollera att den är jämn, att muttrar och skruvar är hela och att alla detaljer sitter fast ordentligt.

Så här byter du kniv på din robotgräsklippare:

 1. Förberedelser: Se till att du har arbetshandskar, nya knivar och erforderliga verktyg på plats innan du sätter igång. Verktygen som behövs är nyckel för att lossa mutter för knivar, och nyckel för att samtidigt hålla knivdisken stilla. Vissa tillverkare rekommenderar momentnyckel för att dra åt muttrarna igen och saknar du en sådan bör du då inhandla det, alternativt byta kniven hos en auktoriserad verkstad.

 2. Inled arbetet genom att stänga av robotgräsklipparen ordentligt på den fasta strömbrytaren (säkerställ att den inte kan starta under arbetet).

 3. Vänd på robotgräsklipparen och spärra knivdisken från rörelse, exempelvis genom att hålla fast den med en fast nyckel. I vissa fall ska du istället trycka ihop två klackar för att uppnå låseffekten.

 4. Lossa därefter muttern/muttrarna från kniven/knivarna med hjälp av den andra nyckeln.

 5. Tag bort kniven/knivarna från respektive bult, och placera nya knivar där de gamla satt.

 6. Kontrollera så att varje mutter är hel. OBS: Vissa tillverkare rekommenderar att du byter mutter samtidigt som du byter kniv.

 7. Fäst knivarna genom att dra åt muttrarna med nyckel (vissa rekommenderar endast momentnyckel, andra vanlig fast nyckel tills du når tydligt anslag).

 8. Kontrollera så att kniven/knivarna kan rotera smidigt.

robotgrasklippare-undersida

Robotgräsklippare: Reservdelar och garantier

När du köper robotgräsklippare är det viktigt att du inte bara stirrar dig blind på priset. Försök att även ta varumärket i beaktande eftersom olika varumärken hanterar reservdelar och garantier på olika vis.

Hos vissa tillverkare måste robotgräsklipparen skickas iväg långt bort när den ska lagas och du kan därför bli av med den under flera veckor. Är det mitt under högsäsong för grästillväxten är detta förstås inte särskilt roligt. Likaså finns det tillverkare som erbjuder auktoriserade verkstäder i de flesta av landets kommuner, där du kan åka in själv och få den lagad på plats inom ett par dagar.

Likaså är tillgång på reservdelar viktig. Reservdelar bör förstås finnas tillgängliga i flera år efter att du köpt din klippare, även efter det att just din modell utgått. Robotgräsklippare är en särskild produktgrupp i trädgårdssortimentet på så vis att majoriteten av tillverkarna släpper nya, uppgraderade modeller varje år. Så gör man inte när det kommer till traditionella gräsklippare, elverktyg och andra produktgrupper där varje modell lever i flera år innan det kommer en ersättare. Den nya robotgräsklipparen har vanligen mindre förändringar, men det görs i princip alltid förbättringar både avseende hård- och mjukvara. Detta gör att delar på äldre robotgräsklippare kan gå ur tiden.

Ta därför reda på hur länge just det varumärke du tittar på säkerställer att de kan tillhandahålla reservdelar. Kontrollera även garantin på den robotgräsklippare du planerar att köpa.

Några exempel på hur tillverkare hanterar reservdelar, garantier och verkstäder när det kommer till robotgräsklippare:

 • Husqvarna Automower: Säljs bara hos auktoriserade återförsäljare som samtidigt erbjuder service och reservdelar. Husqvarna har ett stort antal återförsäljare spridda över hela landet. De anger att reservdelar ofta finns tillgängliga upp till tio år efter att modellen utgått. Garantin på en robotgräsklippare från Husqvarna är 2 år.

 • Robomow: Premiummodellerna säljs via auktoriserade återförsäljare som även erbjuder service och reservdelar. De billigare produktserierna kan du köpa via nätet. Robomow anger att reservdelar på utgångna modeller ofta finns tillgängliga upp till 10 år efter att modellen utgått. Garantin på en robotgräsklippare från Robomow är 2 år, samt 1 år på batteriet.

 • Honda Miimo: Säljs bara hos auktoriserade återförsäljare som samtidigt erbjuder service och reservdelar. Garantin på en robotgräsklippare från Honda är 2 år.

 • Stihl/Viking iMow: Säljs bara hos auktoriserade återförsäljare som samtidigt erbjuder service och reservdelar. Hur länge de erbjuder reservdelar kan variera, men Stihl anger att tio år sällan är några problem. Garantin på en robotgräsklippare från Stihl/Viking är 2 år.

Hur hittar jag kabelbrott?

Robotgräsklipparens begränsningsslinga sköter sig självt när du väl har fått den på plats, så pass att det är lätt att glömma bort var den befinner sig. Gräver du en rabatt, flyttar på en stenläggning eller använder ogräsupptagare är det därför lätt hänt att du skadar kabeln. Sätter du till exempel spaden eller ogräsplockaren rakt igenom kabeln går den lätt av.

Går kabeln av så bryts kretsen och då börjar laddstationen att varna och robotgräsklipparen slutar genast att klippa gräset. Vanligen sitter det en lysdiod på laddstationen som börjar blinka i en viss färg och med ett visst intervall för att signalera kabelbrott. På robotgräsklipparens display kan du utläsa vad signalen beror på, i detta fallet kabelbrott. Har du en app till din robotgräsklippare kan det hända att du får upp informationen där med, alternativt så står det bara att robotgräsklipparen saknar signal.

Vad gör du då om det uppstår ett kabelbrott? Insatsen är följande:

1. Hitta kabelbrottet:

Det finns flera sätt att hitta ett kabelbrott längs en begränsningsslinga till en robotgräsklippare. Dels finns det särskilda verktyg du kan använda. Dels finns det olika knep du kan ta till om du inte vill köpa ett sådant verktyg (de är ganska dyra). Kontrollera först om din robotgräsklippare har en inbyggd kabelbrottssökningsfunktion (iMow har exempelvis det) - använd i så fall den.

a. Använda särskild kabelbrottssökare.

En kabelbrottssökare går att köpa för några hundralappar i butik. Den fungerar vanligen så att du lossar kabeln från laddstationens ena koppling och fäster en medföljande kabels ena ände mot denna, och den andra i sökaren.

Du kopplar även in en kabel mellan sökaren och en ledare som du trycker ner i gräsmattan (jord). Därefter har du en mottagare som du ställer in på samma frekvens som kabelbrottssökaren och när du går längs med begränsningsslingan hör du ett pip så länge kabeln är hel. När den tystnar befinner du dig i närheten av kabelbrottet och kan lokalisera det. Tänk på att koppla ur guidekabeln innan du sätter igång om du äger en Husqvarna.

b. Använda AM-radio.

En del använder sig av en vanlig AM-radio för att hitta kabelbrott. Man kopplar då ur begränsningsslingans ena ände från laddstationen (samt eventuella guidekablar om det är en Husqvarnamodell), men låter andra änden av slingan sitta kvar i stationen. Därefter startar man AM-radion, placerar den nära den inkopplade änden och försöker pejla fram rätt frekvens (det låter som en pulserande sändning). När frekvensen är inställd är det bara att gå längs med kabeln tills du märker att du tappar signalen genom att det uppstår mer och mer brus i sändningen.

c. Använda ögonen.

Vanligen när en kabel går av handlar det om att du - eller någon annan - varit och grävt i trädgården och då råkat ha av kabeln. Alternativt att kabeln legat frilagd och robotgräsklipparen då har fått med sig den så att den kommit upp ovanför marknivå och knivarna har fått tag i den. I bägge dessa fallen syns oftast spår efter kabelbrottet. Exempelvis en spade som placerats ståendes i jorden, en nyinstallation i trädgården (tex växthus, gunga eller liknande) eller robotgräsklippare som har stannat på gräsmattan. Genom att analysera omgivningen kan du vanligen finna spår i närheten av där kabeln har gått av och sedan följa kabelinstallationen fram till brottet.

2. Frigör kabeln:

När du har identifierat var kabelbrottet är någonstans är det bra om du gräver upp ett par decimeter kabel åt respektive håll så att det blir enklare att arbeta.

Laga kabelbrottet:

Nu ska du reparera begränsningsslingan och för detta behövs vanligen två fukttäta skarvdon och en bit lös kabel av lagom längd (någon decimeter eller två). Tänk på att för varje skarv försämrar du signalen i kabeln. Om det går att laga kabeln utan att skapa två skarvar – om de två kabeländarna når till varandra så att det bara blir en skarv – är detta ett bättre alternativ.

a. För att se så att det inte finns fler fel kan du först bara skala ändarna på kablarna och tvinna ihop den lösa kabelns ändar med ändarna vid kabelbrottet så att slingan blir hel. Kolla om detta löser felet genom att kontrollera lysdioden på laddningsstationen. Det kan ta ett par sekunder, ibland upp till en minut, innan stationen reagerar. Du kan även kontrollera det genom att starta robotgräsklipparen och se om den börjar klippa.

b. Finns det fler fel är det en god idé att lokalisera dem innan du lagar kabeln så att du vet hur många skarvdon och lösa kablar du behöver. Följd då steg 1-3 igen. Om det visar sig att du har hittat felet lagar du kabeln genom att stoppa in begränsningsslingans ena trasiga ände i ena hålet på skarvdonet och sedan den lösa kabelns ände i det andra hålet. Kläm ihop skarvdonet med tång.

Nu kan du kapa till längden på den lösa kabeln genom att kontrollera hur lång kabel det behövs fram till den andra änden av den trasiga begränsningsslingan, lägg gärna på 2-3 centimeter så att du senare kan gräva ned skarven. Gör sedan likadant med det andra skarvdonet på den andra änden av den lösa kabeln och den andra trasiga delen av begränsningsslingan så att slingan blir hel igen.

3. Återställ marken:

Med samtliga kabelbrott åtgärdade är det dags att kontrollera att robotgräsklipparen fungerar igen. Gör den det kan du återställa marken. Fäst synlig kabel med plastmärlor så att de ligger dikt an mot marken. Gräv gärna en liten grop på 3-5 centimeters djup där skarven befinner sig. Försök gräva upp en enda hel tuva med gräs på så syns det inte sedan att du varit där och grävt, placera skarven i hålet och lägg tillbaka grästuvan över som ett lock.

Nu har du lagat kabelbrottet och kan starta din robotgräsklippare igen. Ett tips inför framtida installationer är att du med jämna mellanrum lägger ut lite extrakabel, på så vis undviker du risken att du måste dubbelskarva framtida kabelbrott. Enklast är att du lägger en loop kabel runt var fjärde märl-par så att den kan sträckas ut och nå den andra änden om kabeln skulle gå av.

Kommentera

Håll dig till ämnet, håll en god ton och visa respekt för andra. Vi tar bort inlägg som vi bedömer olämpliga.

 • Bäst i test
 • Rea
 • Guider
 • Om oss