Hållbarhet och riktlinjer

Aktiviteter för en hållbar samhällsutveckling

PriceRunners mission är att hjälpa konsumenter att hitta bättre produkter och bättre erbjudanden. Det innebär att vi hjälper konsumenter att spara pengar men också att hitta mer kvalitativa produkter som håller längre. PriceRunner bidrar till en hållbar samhällsutveckling bland annat genom följande:

 • Vi hjälper miljoner konsumenter att jämföra priser på 2.3 miljoner produkter. Därigenom kan konsumenter spara miljarder. Det bidrar i sin tur till prispress och att minska koncentrationen av övervinster hos ett litet antal stora bolag. Istället fördelas detta överskott till miljontals konsumenter, vilket ger ökat välstånd.
 • Vi har som mål att ha miljöfilter inom samtliga produktkategorier. Därigenom hjälper vi konsumenter att minska klimatpåverkan av sin konsumtion.
 • Vi genomför professionella långtidstester av produkter. Därigenom identifierar vi de mest hållbara produkterna. Det premierar seriösa bolag och produkter av kvalitet, vilket reducerar klimatpåverkan.
 • Vi har en uppförandekod som håller en hög standard avseende intressekonflikter, jämlikhet, regelefterlevnad och en respektfull kommunikation. Därigenom bidrar vi till en demokratisk samhällsbyggnad.
 • Vi motverkar aktivt icke-sakliga skillnader i lön, kompensation och karriärmöjligheter mellan kvinnor och män. Därigenom bidrar till ökad jämlikhet i samhället.
 • Vår VD för talan inom många viktiga frågor avseende e-handel och tar del i samhällsdebatten om handel på nätet. Därigenom bidrar vi till ett öppet samtal om problem kring e-handel och hur e-handel kan blir tryggare och bättre.

Uppförandekod

PriceRunner har en uppförandekod som samtliga medarbetare och styrelseledamöter är skyldiga att följa. Uppförandekoden avser hur vi på PriceRunner anser hur våra medarbetare och styrelseledamöter bemöter kollegor, kunder, användare, leverantörer, myndigheter, andra interna och externa parter och samhället i stort. Uppförandekoden omfattar samtliga bolag inom PriceRunner-koncernen och innefattar bland annat riktlinjer angående:

 • Arbetsplatsen
 • Kommunikation och samarbete
 • Efterlevnad av lagar och regler
 • Jämlikhet
 • Ledarskap och delegering
 • Miljö
 • Relationer med kunder, leverantörer och andra externa parter
 • Relationer med andra kollegor
 • Konfidentialitet
 • Intressekonflikter
 • Förmåner
 • Bruk av alkohol och droger

Visselblåsarpolicy

PriceRunner har en visselblåsarpolicy som samtliga medarbetare och styrelseledamöter är skyldiga att följa. Vår visselblåsarpolicy avser hur medarbetare och styrelseledamöter bör rapportera missförhållanden och väsentliga avvikelser från PriceRunners Uppförandekod, lagar och regler. All rapportering kan ske via ett extern anlitat bolag för att säkerställa en objektiv och korrekt hantering av varje fall samt möjligheten att vara anonym. Visselblåsarpolicyn omfattar samtliga bolag inom PriceRunner-koncernen och innefattar bland annat riktlinjer angående:

 • Hur man rapporterar
 • Vad som bör rapporteras
 • Möjlighet att vara anonym
 • Skydd mot repressalier
 • Process för hantering av rapporter
 • Rea
 • Guider
 • Om oss