Comviq's affärsidé är enkel; att göra mobiltelefoni tillgängligt för så många som möjligt och till lägsta pris. Billig och enkel telefoni för alla.