Pricerunner förvärvas av amerikanska ValueClick Inc.

Det Nasdaqnoterade bolaget ValueClick Inc. har avtalat om att förvärva det svenska internetföretaget Pricerunner AB för ca 29 miljoner USD (ca. 220 Mkr) plus en eventuell tilläggsköpeskilling om ytterligare upp till 6 miljoner USD (ca. 46 Mkr) beroende på bolagets framtida utveckling.

ValueClick ser stora utvecklingsmöjligheter med Pricerunner och har för avsikt att i kraft av sin starka närvaro i många av världens mest intressanta internetmarknader ge företaget de resurser som krävs för en kraftfull global expansion.

ValueClick är en ledande leverantör av internetbaserade system för annonsering, marknadsföring och trafikuppföljning och ser Pricerunners närvaro inom prisjämförelser som ett nytt affärsområde med en mycket stor affärspotential.

"Prisjämförelse är ett av de mest snabbväxande segmenten på internet och Pricerunner har etablerat en solid position i Europa sedan vi grundade bolaget 1999. Nu är vi redo för nästa utvecklingsfas och ser ett stort värde i att få en stark industriell ägare med en hög marknadsnärvaro och finansiell styrka" säger Kristofer Arwin, grundare och VD i Pricerunner AB.

Pricerunner är ett av de internetbolag som gick igenom IT-krisen oskadade och snarare kom ut starkare. Företaget bedriver verksamhet i Sverige, Storbritannien, Frankrike och Danmark. Varje månad genomför fler än två miljoner unika användare pris- och produktjämförelser inom ett hundratal produktkategorier på Pricerunners internettjänst.

"Det är fantastisk roligt att ha bidragit till utvecklingen av ett framgångsrikt tillväxtföretag. Ett bolag med stark ledning, kompetent personal och engagerade investerare klarar av att hantera även mycket tuffa marknadsförutsättningar. Pricerunner får nu med ValueClick som ägare en stor möjlighet att bli ett globalt varumärke inom prisjämförelse. Det är dessutom mycket tillfredsställande att Pricerunners investerare får en mycket bra avkastning på sina investeringar" säger Pär-Jörgen Pärsson, Partner i Northzone Ventures och avgående ordförande i Pricerunner AB.

Transaktionen har godkänts av Pricerunners aktieägare och ValueClicks styrelse och förväntas slutföras under augusti. Eagle One Capital agerade finansiell rådgivare åt Pricerunner.

För mer information och kommentarer kontakta
Kristofer Arwin, vd och grundare Pricerunner.com, 0709-56 52 22 e-post: kristofer.arwin@pricerunner.com
Pär-Jörgen Pärsson, 0709-56 52 21 e-post: pjp@northzone.com

För mer information eller material rörande pressfrågor
Patric Blixt, marknadschef, 0709-56 52 54 e-post: patric.blixt@pricerunner.com

Om Pricerunner
Pricerunner är ett ledande bolag inom prisjämförelse i Europa med verksamhet i Sverige, Storbritannien, Frankrike och Danmark. Bolagets verksamhet utgörs främst av en internetbaserad pris- och produktjämförelsetjänst som möjliggör för konsumenter att erhålla bästa produkt till bästa pris. Över två miljoner unika användare utnyttjar varje månad Pricerunners tjänst för att jämföra priser och produkter inom ett hundratal olika kategorier. Pricerunner grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. För ytterligare information, vänligen besök www.pricerunner.com.

Om Valueclick
ValueClick är en ledande leverantör av internetbaserade system för annonsering, marknadsföring och trafikuppföljning. För ytterligare information, vänligen besök www.valueclick.com. ValueClicks pressmeddelande: http://www.corporate-ir.net/ireye/ir_site.zhtml?ticker=VCLK&script=410&layout=-6&item_id=600233 ValueClick, Inc. (Nasdaq:VCLK) is the single-source provider of media, technology and related services that enable advertisers, agencies and publishers to reach consumers in all major online marketing channels, through our three business units:

  • ValueClick Media (http://media.valueclick.com) provides a wide range of online marketing solutions - including Web Marketing, Email Marketing, Lead Generation Marketing, and Search Marketing - to create awareness, build brands, deliver targeted visitors, generate leads, drive sales, and grow customer relationships.
  • Commission Junction (www.cj.com) provides advanced performance marketing solutions that help marketers increase online leads and sales. By facilitating strategic relationships between advertisers and publishers, Commission Junction leverages its proven expertise in affiliate marketing and search marketing to drive measurable results for its clients.
  • Mediaplex (www.mediaplex.com) provides technology and services that help advertisers, agencies and Web site publishers manage their online advertising and permission-based email campaigns. In addition, the AdWare Systems subsidiary (www.adwaresystems.com) provides software and services that help advertising agencies and other companies operate their businesses more efficiently, through effective agency management, media management, and content management solutions.