Skattskyldighet för mervärdesskatt - en analys av 4 kap, 1§ mervärdesskattelagen (Häftad, 2011)

Skattskyldighet för mervärdesskatt - en analys av 4 kap, 1§ mervärdesskattelagen (Häftad, 2011)