Politikernas trygghetsundersökning 2017. Brå rapport 2017:9: Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld 2016. PTU (Häftad, 2017)

Politikernas trygghetsundersökning 2017. Brå rapport 2017:9: Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld 2016. PTU (Häftad, 2017)