En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet. SOU 2017:73: Delbetänkande från Utredningen om kommunal planering av bostäder (Häftad, 2017)

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet. SOU 2017:73: Delbetänkande från Utredningen om kommunal planering av bostäder (Häftad, 2017)