Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. SOU 2016:65.: Betänkande från Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten (Häftad, 2016)
Logga in
Bli medlem