Vladimir Putin. En Geostrategisk Rysk Ikon. En Eurasisk Kontinent. En Rysk Supermakt. En Karismatisk Världsledare. (E-bok, 2016)

Vladimir Putin. En Geostrategisk Rysk Ikon. En Eurasisk Kontinent. En Rysk Supermakt. En Karismatisk Världsledare. (E-bok, 2016)