Karens för statsråd och statssekreterare. SOU 2017:3.: Betänkande från Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare (Häftad, 2017)

Karens för statsråd och statssekreterare. SOU 2017:3.: Betänkande från Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare (Häftad, 2017)