Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn. SOU 2016:73.: Delbetänkande från Utredningen om en modern föräldraförsäkring (Häftad, 2016)

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn. SOU 2016:73.: Delbetänkande från Utredningen om en modern föräldraförsäkring (Häftad, 2016)