Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten. SOU 2016:71: Betänkande från 2015 års vallagsutredning (Häftad, 2016)

Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten. SOU 2016:71: Betänkande från 2015 års vallagsutredning (Häftad, 2016)