Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet. SOU 2016:72: Betänkande från Entreprenörsutredningen (Häftad, 2016)

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet. SOU 2016:72: Betänkande från Entreprenörsutredningen (Häftad, 2016)