Arche: tidskrift för psykoanalys, humaniora & arkitektur. 54-55 (Pamphlet, 2016)