42 Nyckelskillnader: för djupare förståelse av Nonviolent Communication (Häftad, 2015)

42 Nyckelskillnader: för djupare förståelse av Nonviolent Communication (Häftad, 2015)