Justitia et prudentia: rättsbildning genom rättstillämpning - Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690 (Inbunden, 2014)