Den nordiska välfärden och marknaden: nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext (Inbunden, 2011)

Den nordiska välfärden och marknaden: nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext (Inbunden, 2011)