Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Häftad, 2016)