Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m. SOU 2016:42.: Betänkande från 2014 års människohandelsutredning (Häftad, 2016)

Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m. SOU 2016:42.: Betänkande från 2014 års människohandelsutredning (Häftad, 2016)