Robotar och övervakning i vården av äldre: etiska aspekter (Häftad, 2015)

Robotar och övervakning i vården av äldre: etiska aspekter (Häftad, 2015)