AMA AF Köp 08. Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för köp av varor inom byggsektorn (Inbunden, 2008)

AMA AF Köp 08. Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för köp av varor inom byggsektorn (Inbunden, 2008)