Produkt

Modellnamn
Q Ogräsmedel 5L

Produktegenskaper

Typ
Växtnäring
Typ av Växtnäring
Mossbekämpning
Egenskaper
Motverkar ogräs, Motverkar mossbildning