Gå med i PriceRunner-panelen!

Undersökningarna skickas till den email du registrerar dig med. Väl medlem kan du logga in och ställa in hur många undersökningar du önskar per månad. Du erhåller ersättning för varje undersökning genomför.