PriceRunners Köpskydd

Villkor

Senast uppdaterad 12:e oktober 2011

Genom att registrera dig för PriceRunners Köpskydd så godkänner du dessa regler och villkor. Denna tjänst bedrivs av PriceRunner som ägs av Pricerunner Sweden AB, 556586-1415.

När du köper en produkt av en återförsäljare som är listad på PriceRunner med Köpskyddssymbolen aktiverad så kan du inom 24 timmar registrera dig gratis för köpskydd genom PriceRunner. Om du inte får det du beställt och återförsäljaren inte ersätter dig så gör PriceRunner det.

 • Köpskyddet gäller när köparen begärt återbetalning från återförsäljare vid utebliven leverans av köpt produkt, alternativt att fel produkt har skickats till köparen och återförsäljaren inte betalar ut begärd återbetalning till köparen
 • Innan köpskyddet träder i kraft så ska alla möjligheter enligt konsumentköplagen och konsumentkreditlagen uttömmas
 • Registrering måste ske inom 24 timmar från genomfört köp
 • Vid registreringen måste samma mailadress som vid köpet användas
 • Köpskydd gäller enbart för återförsäljare med aktiv Köpskyddssymbol och produkter listade på PriceRunner
 • Köpskydd gäller enbart för transaktionen, det är inte någon produktgaranti, försäkring, servicegaranti eller ångerrätt
 • När man söker ersättning från PriceRunner så ska man skicka in kvitto på köpet som visar tidpunkt för köp, återförsäljare, produkt och pris, korrespondens med återförsäljaren samt ev. bevis från speditionsföretag att inte produkten mottagits till kopskydd@pricerunner.com
 • PriceRunner kan vid utredning även efterfråga andra handlingar, exempelvis polisanmälan, i sådana fall ska dessa skickas inom 7 dagar
 • PriceRunner har rätt att lagra och behandla lämnade personuppgifter i marknadsföringssyfte, samt för att erbjuda och kontrollera medlemsaktiviteter. Informationen får även användas för statistik
 • Om PriceRunner betalat ut ersättning och köparen senare får återbetalning eller produkt av återförsäljaren är man skyldig att betala tillbaka utbetald ersättning till PriceRunner
 • Om PriceRunner anser att ett klagomål inte faller under köpskyddet eller att köparen inte uppfyllt villkoren så ska detta meddelas köparen via e-post
 • Om ett ärende inte kan lösas inom 14 arbetsdagar från att klagomålet kommit PriceRunner tillhanda så ska PriceRunner förklara varför och vilka åtgärder som görs för att komma vidare i utredningen
 • PriceRunner har rätt att ändra beslut om ersättning om det framkommer att köparen gjort sig skyldig till bedrägeri
 • Ersättningar betalas ut genom bankgiro, plusgiro eller kontoöverföring
 • Köpskyddet gäller endast produkter som listas på PriceRunner. Du kan ej få ersättning för tjänster, demo-exemplar eller begagnade varor
 • Ersättning betalas ut till ett maxbelopp om 5000 SEK per registrerad användare
 • PriceRunners Köpskydd gäller enbart privatpersoner (18+). Köpskyddet gäller ej juridiska personer och företag eller anställda och andra personer som är associerade till återförsäljaren
 • Varor som beställs till postbox täcks inte av PriceRunners Köpskydd
 • Köparen bör alltid kontrollera pris och produktinformation hos återförsäljaren innan köp. PriceRunner kan inte hållas ansvarig för några handlingar som vidtas grundat på produkt- och prisinformationen som tillhandahålls på PriceRunner.

Villkorsändringar

PriceRunner förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra, upphäva eller utesluta alla eller några delar av innehåll, utformning, villkor eller annat gällande PriceRunners Köpskydd. Ändringar i villkoren gäller från att de publiceras på PriceRunner.Tillbaka till registreringen