Kassalikviditet

Definitionen av ‘Kassalikviditet’

En indikator på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Kassalikviditeten mäter ett företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder med sina mest likvida tillgångar. Av denna anledning exkluderar man lager från omsättningstillgångarna och kassalikviditeten räknas ut på följande sätt:

Kassalikviditet = (omsättningstillgångar – lager) / kortfristiga skulder, eller
    = (likvida medel + säljbara värdepapper + kundreskontra) / kortfristiga skulder

Kassalikviditeten mäter de tillgängliga likvida tillgångarna i kronor för varje krona kortfristig skuld. En kassalikviditet på 1,5 innebär således att ett företag har 1,5 kronor i likvida tillgångar tillgängliga för att täcka varje krona kortfristig skuld. Ju högre kassalikviditet, desto bättre är företagets likviditetsposition. Kan ibland kallas "quick-kvot" eller "acid-test ratio".

Vad betyder ‘Kassalikviditet’? PriceRunner förklarar:

Som exempel kan vi ta ett företag med följande omsättningstillgångar på balansräkningen:

Fem miljoner i likvida medel, tio miljoner i säljbara värdepapper, 15 miljoner i kundreskontra och 20 miljoner i lager.

På andra sidan har vi 20 miljoner i kortfristiga skulder.

Kassalikviditeten är i detta fall 1,5 och balanslikviditeten 2,5.

Kassalikviditeten är ett försiktigare mått än balanslikviditeten eftersom det exkluderar lager från omsättningstillgångarna. Lagertillgångar tar i allmänhet längre tid att omvandlas till likvida medel och i de fall de måste säljas av snabbt måste företaget kanske acceptera ett lägre pris än bokföringsvärdet. Av denna anledning räknas dessa bort från tillgångar som snabbt kan konverteras till likvida medel.

Huruvida kundreskontra kan ses som en källa till likvida medel är diskutabelt och beror på företagets kreditvillkor för sina kunder. Ett företag som endast ger sina kunder 30 dagar att betala tillbaka kommer givetvis ha en bättre likviditetsposition än företag som ger dem 90 dagar. Likviditetspositionen beror dock också på kreditvillkoren som företaget förhandlat fram med sina leverantörer. Till exempel: Om en firma ger sina kunder 90 dagar att betala tillbaka, men har 120 dagar på sig att betala sina leverantörer, kommer de befinna sig i en hyfsad likviditetsposition.

Det finns även ett annat problem med att inkludera kundreskontra som en källa till snabba pengar. Kontanter och säljbara värdepapper kan oftast omvandlas till likvida medel till samma värde som det som står på balansräkningen. När det gäller kundreskontra kan summan man faktiskt erhåller ofta ligga strax under bokföringsvärdet på grund av rabatter för tidig betalning samt kreditförluster.