10 idéer som kan få småföretag att växa

Efter att ett småföretag lanserats kan det uppleva ett initialt inflöde av nyfikna konsumenter, men efter att nyhetens behag klingat av kan intresset ofta plana ut. Ägarna är upptagna med att arbeta hårt för att upprätthålla verksamheten och fortsätter ofta på den redan inslagna vägen eftersom det hittills fungerat bra. Detta synsätt leder dock ofta till att företag når och behåller en särskild kundkrets och försäljningsvolym för att sedan "gå in i väggen".

Alla företag, särskilt de mindre, måste ständigt anpassa sig till förändrade marknadsvillkor, nya affärsverktyg och nya försäljningsmöjligheter, för att fortsätta växa och blomstra. Småföretagaren måste hålla ett öga på rutinmässiga uppgifter som får verksamheten att gå runt, och det andra ögat på horisonten för att leta efter nya möjligheter. I denna artikel kommer vi diskutera 10 idéer som kan få småföretag att växa.

Hur ser en företagsstruktur ut? Läs vår artikel "Grunderna i företagsstruktur" för att få reda på det.

 

Idé nr. 1 – bjud på produkter och tjänster
Ett utmärkt sätt att öka försäljningen och sin kundbas är att bjuda sina kunder på produkter och tjänster. Men hur bestämmer du vad du ska ge bort utan att ditt företag blir ett tredje klassens Wal-Mart? Ett bra ställe att börja på är att se över sättet du definierar din verksamhet. Om du till exempel säljer fasadbeklädnad kan du fråga dig själv om du är i fasadbranschen eller i branschen för exteriöra byggmaterial? Kanske resulterar det i att du omdefinierar din verksamhet och också börjar sälja stuprör, takbeklädnader och andra täckmaterial.

Ett annat överraskande enkelt sätt att ta fram ett nytt produktsortiment eller nya tjänster är att fråga dina kunder vad mer de skulle kunna tänka sig att köpa från dig om du sålde det. Några få vänskapliga konversationer med kunder och personal kommer antagligen ge dig mer information än professionella kundundersökningar för tusentals kronor. Var noga med att också fråga hur mycket de skulle vilja köpa, samt hur ofta, för att få en aning om huruvida efterfrågan är så pass stor att det skulle löna sig att utöka din verksamhet.

 

Idé nr. 2 – utforska nya nischer på marknaden
Ett sätt att hitta en ny nisch på marknaden är att leta efter alternativa tillämpningar för dina nuvarande produkter och tjänster. Vi har ett gott exempel på hur detta fungerar. Kraft började sin verksamhet med en bredbar ostprodukt som kunde användas för att bre på kex – Cheez Whiz. Produkten var utmärkt, men att sälja ett kexpålägg tar dig bara till en viss nivå i den här världen. Därför bestämde sig Kraft för att göra Cheez Whiz till en större produkt än den från början var tänkt som. De började marknadsföra den som en bas för dippsåser och toppings. Det dröjde inte länge förrän Cheez Whiz var en ingrediens i massor av olika recept. Kraft nöjde sig dock inte enbart med mänsklig konsumtion. Ett av de senaste, och helt unika, sätten att använda Cheez Whiz på, startades av ett företag i Kalifornien som säljer agnar och beten till fiskare. De började sälja Cheez Whiz som ett färdigpackat lockbete och köper in 240-liters tunnor av produkten.

Om Kraft hade hållit fast vid sitt ursprungliga koncept och enbart sålt sin produkt som en bredbar ost hade den förvisso använts på en hel del kex. Men genom att tänka längre än så, lyckades företaget expandera marknaden och locka till sig kunder de aldrig hade försökt att nå från början.

 

Idé nr. 3 – Hitta ett nytt behov inom din bransch och fyll det
När du talar med dina kunder bör du alltid lyssna noga efter frasen: "tänk om de tillverkade/sålde X". Ditt jobb som företagare är att ta reda på vad X är och erbjuda detta. Det låter kanske uppenbart, men kunderna kommer berätta vad de vill ha om du bara anstränger dig lite för att lyssna. Det bästa med detta är att om du bara hittar ett sätt att fylla det behovet, är du i det närmaste garanterad stark försäljning.

Ta till exempel den lokala brädgården som känner trycket när megaföretag ger sig in i brädbranschen. De små företagen har helt enkelt ingen chans att konkurrera med de stora volymerna och låga priserna som storföretagen kan erbjuda. Ägaren väljer då istället att lyssna på sina kunder. De berättar att de stora företagskedjorna inte kan erbjuda skräddarsydda produkter eller varor som är svåra att hitta. Detta är ett behov som bara väntar på att fyllas och kan locka en helt ny kundbas av gör-det-själv-människor som vill kunna köpa alla produkter till sitt hemmasnickrande på ett och samma ställe.

 

Idé nr. 4 – Använd internet och verktyg för katalogförsäljning
Om du läser den här artikeln är du definitivt medveten om att internet har mer att erbjuda än foton på husdjur utklädda till människor… eller människor utklädda till husdjur.

Många småföretag begränsar sin försäljning och distribution till sina fysiska lokaler och handel över disk. E-handel kan vara ett bra sätt att öka sin räckvidd, kundkrets och försäljningsvolym. Istället för att enbart sälja sina produkter över disk, kan man också börja sälja från en webbsida, blogg eller genom en tryckt katalog.

 

Idé nr. 5 – Låt andra sälja dina egna märkesvaror
Genom att låta distributörer, grosshandlare, storföretag och konkurrenter sälja dina produkter under sitt eget namn (även känt som en white label-produkt), kan du skaffa dig de fördelar som det innebär att sälja större volymer. Dessa inkluderar minskade produktionskostnader per enhet, ökade möjligheter till amortering till fasta kostnader, och ökade försäljningsintäkter. Detta kan öka ett litet företags totalresultat avsevärt.

Denna teknik erbjuder också en möjlighet till marknadssegmentering under ditt eget eller någon annans varumärke.

 

Idé nr. 6 – bygg, eller köp, en bättre råttfälla
Det gamla taletsättet "Bygg en bättre råttfälla, och världen kommer göra en väg till din dörr", innebär att mindre företag kan göra sig ett namn genom att uppfinna en bättre version av något som redan finns tillgängligt. Att göra nya tekniska innovationer, patentera produkter och industriella processer samt skaffa sig licenser till nya tekniker kan dock vara svårt för många småföretagare som saknar kunskap om detta. Det finns dock ett antal firmor som erbjuder tjänster inom proprietär licensiering till företag av alla storlekar. Dessa kan enkelt hittas på nätet genom att söka efter "teknologilicensiering".

Det finns två typer av licensiering (inlicensiering och utlicensiering). Alla företag hanterar dock inte båda dessa typer. Inlicensiering innebär att man letar efter en särskild teknisk innovation för att skapa en bättre eller en annorlunda produkt, eller en teknik för att tillverka den till en lägre kostnad. I detta fall skulle du anlita ett företag som hanterar proprietära licenser att söka efter och förvärva en licens till ditt företag, för att du ska kunna förvärva den, vanligtvis skyddade, tekniken som du behöver. Om det istället är ditt företag som har tagit fram och patenterat en proprietär teknik som du vill licensiera till andra, kontaktar du en firma som sysslar med utlicensiering. Denna firma kommer söka efter affärsverksamheter som är intresserade av att köpa en licens för att använda tekniken eller innovationen som ditt företag har skapat.

 

Idé nr. 7 – Öka din produktivitet och effektivitet genom mjukvaruprogram för företagshantering
Mjukvaruprogram för företagshantering integrerar ditt företags existerande och separata affärsfunktioner och projektspårning till ett system. Detta strömlinjeformar verksamheten och kan tillhandahålla ett parallellt off-site-system för backup och åtkomst vart du än befinner dig. Mjukvara som denna var en gång i tiden reserverat för stora företag med stora budgetar. De enda leverantörerna var ikoniska industrier som SaaS, Microsoft och SAP.

Dessa program kan avsevärt minska arbetsbördan för administrativ personal och minska kostnaden för administration generellt. Det kan också öka produktiviteten, effektiviteten samt träffsäkerheten när det gäller projektspårning. Detta kan ta ditt företag till en helt ny nivå. Det bästa är att man nu kan köpa denna mjukvara till rimliga priser från flera mindre mjukvaruföretag.

 

Idé nr. 8 – Få folk att förknippa dina produkter och tjänster med populära värderingar och trender
Försök få folk att förknippa ditt företags varumärke, produkter och tjänster med lokala festivaler, idrottslag, kända turistplatser o.s.v. Detta gör att du kan åka snålskjuts på deras reklam, marknadsföring och branding. I en del städer kombinerar lokala företagare sina reklaminsatser med helgfestivaler, marknadsföring av regionala idrottslag och paketresor med buss till lokala historiska platser. Din affärsverksamhet kan också dra nytta av att associeras med populära värderingar som till exempel miljömedvetenhet. Den här typen av branding kan förstärka ditt företags rykte och trovärdighet lokalt, och ge en skjuts till försäljningen.

Att förknippas med aktuella frågor kan ofta gagna ett litet företag. Istället för att erbjuda direkta rabatter började många bilhandlare och bilföretag erbjuda gratis bensinpoäng när bensinpriset sköt i höjden för några år sedan. Detta ökade försäljningen och spred också ut deras kostnader för marknadsföring över en längre period. Ett liknande exempel är när många mindre frukt- och grönsakshandlare hade svårt att konkurrera med de stora livsmedelsbutikerna. De mindre företagen började samarbeta med varandra och lanserade kampanjer för att få folk att köpa lokalt producerad mat.

Lär dig att bli en bra ledare för att få ut ditt budskap. Läs vår artikel "Hur man förbättrar sina ledaregenskaper".

 

Idé nr. 9 – Använd klubbar, sammanslutningar och dina konkurrenter
Presentera dina produkter och tjänster till organisationer vars medlemmar är potentiella kunder. Använd dina möjligheter till inflytande på lokala klubbar som Rotary, Lions Club etc.

Om du är i medlem i en handelskammare eller någon annan liknande sammanslutning kan du volontärarbeta som presentatör vid något av deras seminarier. Det är så klart bäst om du får möjligheten att tala direkt om ditt företag, men att bara vara närvarande på dessa möten gör att du knyter kontakter som kan vara värdefulla för utvecklingen av din verksamhet. Som presentatör på något av dessa möten kommer du ses som en expert eller auktoritet inom ett visst ämne. Alla vill jobba med en expert och dessutom kommer ditt företags namn att synas.

Det låter kanske konstigt, men att jobba tillsammans med dina konkurrenter kan få marknaden inom din bransch att växa. Rivaliserande hotell och golfbanor som ligger på samma semesterort arbetar ofta tillsammans för att locka fler kunder till området. När folk väl har lockats till platsen, börjar de sedan konkurrera om kunderna. Detta kallas "destinationsmarknadsföring".

Att samarbeta med konkurrenter kan vara en givande teknik för att öka omfattningen av din verksamhet.

 

Idé nr. 10 – Exportera dina produkter och tjänster
Att exportera dina produkter och tjänster kräver en del förberedelser när det gäller till exempel dokumentering och att skaffa sig återförsäljare och distributörer i andra länder. Du måste också lära dig de regler och tariffer som gäller i det land du vill etablera dig i, samt ha viss insyn i betalningsvillkor och remburser. Det är också viktigt att fastställa hur du kommer transportera dina produkter, att förstå lagar kring ägandebyten och vara medveten om eventuella kulturella skillnader.

Export gör världen till din marknadsplats och exponerar dig till kundbaser där du kan göra enorma förtjänster, särskilt på nya marknader med en växande medelklass.

Lär dig vad Terms of Trade är och hur det påverkar import och export.

 

Slutsats
Det finns många sätt att anpassa, stärka och positionera en liten verksamhet för att kunna ta den till en ny nivå av ökad försäljning och lönsamhet. Det kräver en ägare som är vaken, medveten och kreativ. Det är inte bara den roligaste delen av att ha ett eget företag, utan också en bra chans att nå tillväxt och framgång. I affärsvärlden är förändring den enda konstanten. Anpassa dig, expandera, och blomstra.