Köpråd Tvättmaskiner


De tre populäraste produkterna inom kategorin tvättmaskiner. Klicka på bilderna för att komma till produkterna.

Tips när du ska köpa tvättmaskin

Att köpa ny tvättmaskin behöver inte vara speciellt svårt då man ganska snabbt kan ta reda på vilken maskin som passar ens behov bäst. Visst finns det några parametrar som skiljer de olika tvättmaskinerna åt, men inom denna produktkategori är det faktiskt inte den djungel vi ofta ser hos elektronikprodukter. När du väl vet vad du behöver och vad du är beredd att betala brukar valet i slutändan bli ganska enkelt. Självklart finns det vissa funktioner som man kan vela mellan att skaffa eller inte, samt någon fallgrop man kan ramla i. Därför är det bra att skaffa sig lite grundläggande kunskap innan man bestämmer sig.


Utföranden

Det finns två typer av tvättmaskiner; frontmatade och toppmatade. Skillnaderna mellan dessa är att tvätten stoppas in på ovansidan på en toppmatad maskin, medan luckan på en frontmatad variant sitter på framsidan.

Fördelarna med en frontmatad tvättmaskin är att du kan nyttja utrymmet ovanför maskinen och dessa är vanligtvis även tystare, större (mer kapacitet), bättre på att centrifugera och har ett större urval av tvättprogram än toppmatade maskiner.

Toppmatade tvättmaskiner lämpar sig bättre där utrymmet är begränsat, då de oftast är mindre till yttermåtten och inte behöver extra utrymme för att öppna luckan. Många anser också att en toppmatad tvättmaskin är lättare att fylla än en frontmatad, men det är en smaksak.


Tvättkapacitet

Med tvättkapacitet avses helt enkelt hur mycket tvätt man kan tvätta åt gången. Behovet av tvättkapacitet styrs i regel av storleken på ditt hushåll, en större familj har naturligtvis behov av större tvättkapacitet än den som bor i ett singelhushåll. En barnfamilj behöver vanligtvis en maskin med kapacitet i storleksordning 8 till 12 kilo, medan det mindre hushållet klarar sig med en kapacitet på 5 till 7 kilo. Men självklart är det individuellt och varierar från hushåll till hushåll. Observera att vikten som anges här avser torr bomullstvätt. Det är viktigt att välja en tvättmaskin med tillräcklig kapacitet, inte minst ur ekonomisk synvinkel, då en tvättmaskin med för liten kapacitet leder till att du tvättar fler gånger än nödvändigt eller att du överbelastar tvättmaskinen med för mycket tvätt per tvättomgång. På det sättet överansträngs tvättmaskinens motor vilket förkortar dess livslängd.


Centrifugeringshastighet

Men en snabb centrifugeringshastighet går det snabbare för tvättmaskinen att slunga ut vattnet ur tvätten, vilket har fördelen att varje tvätt går snabbare. I sin tur gör detta att energiförbrukningen per tvätt går ner. Man bör välja en tvättmaskin som centrifugerar med en hastighet på 1300 till 1400 varv per minut.


Torkfunktion

Idag finns det tvättmaskiner med inbyggd torkfunktion. De är alltså en kombination av tvättmaskin och torktumlare. Fördelen med denna funktion är att du bara behöver en maskin för de båda arbetsuppgifterna, samt att det såklart är billigare i inköp att skaffa en maskin än två.

Dock bör man överväga nackdelarna innan man beslutar sig för att köpa en sådan kombinationstvättmaskin. Den mest uppenbara nackdelen är att maskinen är låst länge om man kör tvättning och torkning och att du inte, som på traditionellt vis, kan tvätta en omgång smutstvätt samtidigt som du torkar ren tvätt i torktumlaren.


Funktioner

Normalt sett har en tvättmaskin så pass många olika tvättfunktioner att man klarar de flesta situationer man ställs inför. Bland dessa kan nämnas bomullstvätt, fintvätt, handtvätt, ylletvätt snabbtvätt och förtvätt. Många tvättmaskiner går också att tidsinställa, vilket kan vara mycket användbart.

Aquastop är ett säkerhetssystem som idag finns på många tvätt- och diskmaskiner. Med hjälp av sensorer känner Aquastop av vattennivån i maskinen och kan på så sätt hindra läckage och påföljande vattenskador.

Ångtvätt kan beskrivas som en alternativ tvättmetod till det traditionella sättet att tvätta kläder på. Med ångtvätt rengörs kläderna med hjälp av ånga vilket sägs vara ett mycket effektivt sätt att få rent kläder, speciellt när de är grovt smutsiga. Andra fördelar med ångtvätt är att det är skonsamt mot tyget och tystare än en vanlig tvätt. Dessutom går det normalt snabbare att tvätta med ångtvätt än på vanligt sätt. Många tvättmaskiner har idag inbyggd ångtvättsfunktion, vilket man bör överväga vid införskaffandet av en ny maskin.


Ljudnivå

Tvättmaskinens ljudnivå är en ofta förbisedd, men viktig aspekt att ha i åtanke, så att man slipper otrevliga överraskningar när man väl har maskinen hemma, installerad och klar. I allmänhet brukar billigare maskiner vara mer högljudda än dyrare maskiner, men samtidigt är skillnaderna inte jättestora. En tvättmaskin som ligger under 50 dB vid tvätt och under 70 dB vid centrifugering befinner sig en bit under medelvärdet och räknas som en tystgående tvättmaskin.


Sammanfattning

Det viktigaste när man skall köpa en tvättmaskin är att man väljer en maskin med rätt tvättkapacitet. Både sådana med för stor och de med för liten tvättkapacitet bör undvikas. När du har fastställt vilken tvättkapacitet din nya tvättmaskin ska ha kan du börja leta utifrån det och bestämma vilka övriga funktioner du behöver.