Kommunikation för vår gemensamma säkerhet. Ds 2017:7: Uppdrag om en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet och försvar. Slutrapport. (Häftad, 2017)

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet. Ds 2017:7: Uppdrag om en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet och försvar. Slutrapport. (Häftad, 2017)