Skatt på finansiell verksamhet. SOU 2016:76.: Betänkande från Utredningen om skatt på finanssektorn (Häftad, 2016)

Skatt på finansiell verksamhet. SOU 2016:76.: Betänkande från Utredningen om skatt på finanssektorn (Häftad, 2016)