Sjötrafikföreskrifter m.m. 2016 Internationella sjövägsreglerna, sjötrafikförordningen, föreskrifter om sjövägsregler och sjötrafik m.m. med kommentarer av Hugo Tiberg under medverkan av Mattias Widlund (Häftad, 2016)