Krav på privata aktörer i välfärden. SOU 2015:7.: Slutbetänkande från Ägarprövningsutredningen (Häftad, 2015)

Krav på privata aktörer i välfärden. SOU 2015:7.: Slutbetänkande från Ägarprövningsutredningen (Häftad, 2015)