Svenska Akademiens Handlingar 45, 2013: Från år 1986, Fyrtiofemte delen (Inbunden, 2014)

Svenska Akademiens Handlingar 45, 2013: Från år 1986, Fyrtiofemte delen (Inbunden, 2014)