Allmänt om prisfiler


När ni ska listas på PriceRunner är den smidigaste lösningen att ni skapar en prisfil (även kallad feed eller produktfeed), laddar upp den på en server och sedan skickar länken till oss så att vi kan läsa av den. De flesta e-handelsplattformar har färdiga lösningar för detta och det brukar ingå i standardpaketen de erbjuder.

En prisfil är ett snabbt och effektivt sätt att delge er produktinformation till oss. Det tar oftast bara mellan några sekunder och en minut för vårt system att läsa in uppgifterna och ni har full kontroll över vad som visas. Har man inte en prisfil så kan PriceRunner hämta in all information direkt från er sajt. Denna lösning är mer tids- och resurskrävande, och skulle ni göra någon strukturell förändring på er sajt finns risken att era produkter försvinner från PriceRunner. Kontakta oss gärna för att diskutera den bästa lösningen för just er sajt.

Har ni en prisfil läses den in av oss 1-4 gånger per dygn baserat på era preferenser.


Struktur och krav

Datan ska vara strukturerad i rader och kolumner, där en rad representerar en produkt och varje kolumn består av fält med produktinformation.
OBS! Fält får aldrig innehålla kod eller taggar såsom HTML.

 • Format
  Vi kan hantera de flesta format, de vanligaste är: xml, txt, csv, html, php och asp. Notera att prisfilen inte kan vara i xsl eller andra icke-textformat.
  OBS! För XML, tänk på att inte använda namespaces (prefix för XML-taggarna).

 • Fältseparator
  Varje fält eller kolumn måste avgränsas med en bestämd separator, några vanliga och rekommenderade är:

  1. kommatecken (,)
  2. tab ( )
  3. semikolon (;)
  4. pipe (|)

  Det kan bli problem om tecknet för er separator även förekommer inuti ett fält. I sådana fall behövs en ”field qualifier” i form av citationstecken (””) i början och slutet av varje fält, detta tecken får ej förekomma inuti fält.

 • Kolumnspecifikation och ordning
  Nedan följer de kolumner som är rekommenderade för lyckad listning på PriceRunner. De rödmarkerade är ett krav för att prisfilen ens ska kunna användas. Ordning samt benämning spelar ingen roll (förutsatt att de är begripliga, även engelska går bra).
  OBS! Genom att inkludera MSKU eller EAN (kolumn 11 och 12) blir era produkter möjliga att matcha in automatiskt och laddas därmed upp på PriceRunner fortare.

  Kolumnnamn Beskrivning Exempel
  1. Produktnamn Produktens namn. Ska tydligt framgå eventuell variant eller modell av produkten. PriceRunners sökmotor och filtreringar går efter infon i detta fält, försök inkludera nyckelord ni vill synas på. Bra produktnamn:
  Philips Azur GC4875

  Dåligt produktnamn:
  Philips Strykjärn
  2. SKU/Artikel-nr Produktens unika ID. Är med fördel en kombination av text och siffror, t.ex. ”abc123” och inte bara ”1”. Bra SKU: ABC123

  Dåligt SKU: 1
  3. Kategori Produktkategorins namn. Tänk på att ha en tydlig kategorisering och blanda ej olika produkttyper i kategorierna. För könsspecifika produkter (ex. kläder och parfym) är det viktigt att dela upp i Dam, Herr och Barn. Våra filtreringar baseras delvis på kategorinamnen. Bra kategorinamn:
  Kläder > Dam > Toppar

  Dåligt kategorinamn:
  Mode & Kläder
  4. Pris Produktens pris inklusive moms, valuta ska framgå. Använd komma eller punkt som decimalmarkör. Bra pris:
  199,0 SEK

  Dåligt pris:
  199 exklusive moms
  5. Produkt-URL URL till produkten i er butik. Kan även innehålla spårningsparametrar för analysverktyg, t.ex. Google Analytics. http://www.erbutiksadress.se/produkt1.html
  6. Produktbeskrivning Utförlig information om produkten. PriceRunners sökmotor och filtreringar går efter infon i detta fält, försök inkludera nyckelord ni vill synas på. Bra produktbeskrivning:
  Ett rött fyrbent bord med förvaring undertill. Passar i vardagsrum och sovrum. Mått 100 x 50 cm.

  Dålig produktbeskrivning:
  Väldigt fin och praktisk!
  7. Bild-URL URL till produktbild. CMYK-format stöds ej. http://www.erbutiksadress.se/bilder/produkt1.jpg
  8. Lagerstatus Antal produkter i lager eller Ja/Nej fungerar. Bra lagerstatus:
  12 st
  Ja

  Dålig lagerstatus:
  Fåtal
  N/A
  9. Fraktkostnad Produktens fraktkostnad. Om värdet saknas eller är felaktigt kommer PriceRunner försöka hitta rätt uppgifter på er hemsida. 49 SEK
  10. Tillverkare Produktens tillverkare. Används i våra filtreringar. Adidas
  11. Tillverkare-SKU/Tillverkarens artikel-nr/MSKU Tillverkarens unika artikel-nr. Används av oss för att automatiskt matcha in många produkttyper. 1170-0500
  12. EAN EAN-kod, unikt streckkods-nr. Används av oss för att automatiskt matcha in många produkttyper och gör produkterna sökbara i scannerfunktionen i vår app. 0021299147573
  13. Leveranstid Produktens utlovade leveranstid från beställningstillfället i antal arbetsdagar. Bra leveranstid:
  5 arbetsdagar

  Dålig leveranstid:
  Varierar


 • Produktkategorier
  Det optimala är att ha kategorier med tydliga och detaljerade namn som beskriver vad för produkttyp kategorin innehåller. Det är alltså fördelaktigt att ta med hela sökvägen till kategorin, exempelvis ”Kök – Servering – Tallrikar” istället för bara ”Kök”. Dessutom får kategorierna inte var för vaga eller generella, såsom ”Tillbehör” eller ”Hushållsapparater”. Välj istället något i stil med ”Mobiltelefontillbehör” eller ”Hushållsapparater > Kaffemaskiner”. Tänk också på att inte blanda olika produkttyper inuti kategorierna, lägg exempelvis ej in tillbehör för en kaffemaskin i samma kategori som de faktiska maskinerna.
  OBS! Var och en av era kategorier kräver manuell instyrning av oss mot lämplig PriceRunner-kategori. Därför kan kategorier med för generella eller otydliga namn samt med blandade produkttyper ignoreras eller bara delvis listas om vi bedömer det för resurskrävande att lösa.

 • Encoding
  Använd någon av följande encodings för prisfilen: iso-8859-1, utf-8, utf-16 eller windows-1252.

 • Placering av prisfil
  Filen ska placeras på en ftp- eller http-adress som vi kan hämta in den ifrån. Finns det blockeringar på IP-adressnivå måste ni se till att PriceRunners IP:n har åtkomst. Prisfilens URL får ej förändras utan vår vetskap, görs detta kommer era produkter försvinna från PriceRunner.

 • Informationens aktualitet och kvalité
  PriceRunner strävar alltid efter att visa korrekta och fullständiga uppgifter. Försök därför att uppdatera datan i prisfilen ofta och ta med all relevant information. Extra kostnader utöver priset och fraktkostnaden, såsom expeditionsavgifter, kommer vi själva försöka hitta en lösning för att visa om denna information saknas i prisfilen. Mängdpriser accepteras inte heller, har ni ett särskilt pris om man köper exempelvis 4 exemplar av en produkt så ska ändå priset för köp av en produkt visas i prisfilen, oavsett hur vanligt mängdköp är bland era besökare.

 • Exempel på prisfil
  Här finns ett exempel på en tab-separerad prisfil med rekommenderad struktur och information: http://pricerunner.se/images/i/prisfil/prisfil_exempel.txt

För frågor om prisfilen kontakta infose@pricerunner.com alternativt telefon 08-562 103 92.