Köpråd Scanners


De tre populäraste produkterna inom kategorin scanners. Klicka på bilderna för att komma till produkterna.

Hur du väljer scanner

En scanner är ett optiskt hjälpmedel som bryter ned en bild i dess beståndsdelar, pixlar, och översätter dem sedan till ettor och nollar, så att datorn kan tolka bilden och återskapa den på skärmen. Innan man köper en scanner måste man fråga sig vad man skall använda den till. Skall man bara lägga upp bilder på sin hemsida, så behöver man inte ta i allt för mycket. Vill man arkivera familjefoton eller liknande, skall man välja en scanner med riktigt hög upplösning och färgdjup. Dessa parametrar är avgörande för hur bilden återskapas. Det finns många användningsområden för en scanner. Till exempel kan ett flertal modeller kopiera samt användas som faxmaskin.

Det är viktigt att se över vilka programvaror som medföljer scannern. Vissa leverantörer skickar med programvaror som måste uppgraderas innan man kan använda dem fullt ut. Till vissa scanners finns en programvara som kallas OCR (Optical Character Recignition), med den kan scannern skilja på text och bild, så att man enkelt kan redigera texten. Vissa scanners har inbyggd automatisk documentmatare, som kan vara bra att ha om man skall lagra stora datamängder. Vissa scanners klarar även av positiv/negativ film och overhead.

Bildinläsningsteknik

De flesta bildläsarna använder sig av CCD (Charge-Couple Device) som känner av variationer i ljusintensitet och frekvens. Det är kvaliteten på CCDn som bestämmer scannerns kvalitet. En ny teknik på marknaden är CIS (Contact Image Sensor) som är billigare än CCD, men CCD ger bättre kvalitet hos det inlästa materialet.

Interface

Det är viktigt att man ser över vilka typer av interface (gränssnitt) som datorn stödjer.

USB

(Universal Serial Bus) är en extern port för överföring av data. Genom en USB-port kan det överföras 10Mbit/sekund. Den nya standarden USB2.0 stöder hastigheter på upp till 480Mbits/sekund. Till en USB-port kan man koppla upp till 127 externa tillbehör såsom möss, modem, tangentbord och digitalkameror. USB-porten stöder också plug-and-play funktionen vilket gör att man kan koppla in hårdvara samtidigt som man har datorn igång.

För att få tillräcklig god kvalitet hos en svart-vit bild, så räcker det med 12-bitars färgdjup, då får man nämligen över 4000 gråskalor. Om man skall scanna i färg så krävs det lite fler bitar. För det mesta räcker det med 24-bitars, då kan scannern återskapa 16.7 miljoner färger. Det finns scanner på marknaden med upp till 48 bitars färgdjup. En scanner med den prestandan kan återskapa fler färger än det mänskliga ögat kan urskilja. Det är till stor hjälp för att förbättra en bild som blivit skadad av någon anledning.

Upplösning

Anger tätheten hos bilden, det vill säga hur många pixlar per tum (2.54cm) som bilden kommer att innehålla. Man talar om optisk respektive digital upplösning. Skillnaden är att den optiska är den verkliga upplösningen, medan den digitala är konstgjord upplösning. Ta en tidning som exempel. Om man tittar riktigt nära på en bild, ser man att den är uppbyggd av punkter. En scanners digitala upplösning fyller i utrymmet mellan punkterna, där det egentligen inte finns något.

Plattformsstöd

Anger med vilken plattform scannern är kompatibel.

Scanbar yta

Anger hur stor yta man kan scanna.

Scannertyp

De två populäraste typerna på marknaden är Flatbäddsscanner, den mest mångsidiga scanner later dig scanna objekt oavsett deras tjocklek och storlek (t.ex tidningar, böcker, kartor etc) Arkmatade scanners är väl lämpade för att scanna enskilda pappersark, men klarar inte av tidningar eller böcker. En arkmatad scanner kan göras mindre än en flatbäddsscanner och används ofta som portable scanner.

TWAIN

Scanners säljs vanligtvis med mjukvara som kontrollerar inläsningsprocessen och korrigerar den inlästa bilden. Denna mjukvara kallas TWAIN och installeras lätt på din dator och låter dig använda scanner direkt via olika text- eller bildredigeringsprogram.