Köpråd Dammsugare


De tre populäraste produkterna inom kategorin dammsugare. Klicka på bilderna för att komma till produkterna.

Tips när du ska köpa dammsugare

Det är ingen överdrift att säga att dammsugaren är ett av de viktigaste arbetsredskapen i hemmet. Därför är det också viktigt att man hittar en dammsugare som fyller de behov man har när man köper en ny. Det finns inte speciellt många olika typer av dammsugare och de flesta är relativt lika varandra. Ändå finns det en hel del saker att titta närmare på innan man gör sitt val.

Dammsugartyp

Generellt sett kan man dela upp dammsugare i två olika typer för normalt vardagsbruk: handhållna dammsugare samt så kallade robotdammsugare. Handhållna dammsugare är den traditionella modellen som i stora drag har sett likadan ut i väldigt många år. Bland dessa finns golvdammsugaren, den klassiska modellen som har en dammsugarenhet med tillhörande slang och rör som även fungerar som handtag. Vi har även den modell som vanligtvis kallas 2-i-1-modell: en modell utan slang eller rör, men med en mindre, inbyggd handdammsugare som kan tas loss och användas separat. 2-i-1-modellen är en dammsugartyp som vanligtvis är ett komplement till golvdammsugaren och oftast återfinns t.ex. på köksgolvet ståendes i en laddningsenhet. Dessa modeller är smidiga och lättillgängliga.

Robotdammsugare har blivit allt vanligare i takt med att de gått ner i pris en hel del under senare år. Nu utgör de ett seriöst alternativ för många hushåll. Man bör dock ha klart för sig att denna modell inte passar i alla hem. En robotdammsugare kan man schemaprogrammera så att den t.ex. dammsuger var tredje dag medan man är på jobbet. Vanligtvis har dessa modeller inga problem med mattor, trösklar eller liknande. Men det kan ändå vara bra att städa undan lite innan den körs, t.ex. genom att lyfta upp stolar så att den kommer åt bättre. Gardiner som hänger ner till golvet kan roboten registrera som ett hinder och därmed undvika. Man får också vara försiktig med sladdar, då det annars händer att robotdammsugaren råkar dra ner en lampa, radio, mobiltelefon eller liknande under städsessionen.


Uppsamling

Bland hushållsdammsugare finns det i stort sett två sorters uppsamlingsmetoder; påslös eller med påse. Fördelen med påslös uppsamling är att du aldrig behöver byta påse och således inte heller löper någon risk att få slut på påsar när du behöver dem som mest. Nackdelen är att det är lite svårare att tömma dessa apparater. Däremot kan en fördel med manuell tömning ju vara att det är lättare att se om man råkat dammsuga upp något av misstag, vilket man antagligen inte upptäcker om du har en påse.


Rör, slang och munstycke

Dammsugarmunstyckets utformning avgör i mångt och mycket hur bra dammsugaren faktiskt suger upp damm och smuts. Ett väl utformat munstycke rengör golvet effektivt, medan ett sämre munstycke mest skjuter omkring smutsen framför sig. Det knepiga här är att det kan vara svårt att veta hur väl ett munstycke fungerar innan man har testat det. Ett par tips är ändå att kolla efter ett munstycke med gummihjul, rejäl storlek och runda hörn.

Rörets utformning bestämmer till stor del hurdan arbetsställning du har när du dammsuger. Du bör därför tänka på att välja ett rör som passar dig. Är du en bit över medellängd kan det vara extra svårt att hitta ett rör som passar dig perfekt. Grundtipset är att välja ett teleskoprör (vilket de flesta rör är idag). Det finns även rör med ett handtag på för att ge dig en mer ergonomisk ställning medan du använder dammsugaren.

Det viktigaste att titta på när det kommer till själva slangen är att fästet är av 360-graders-modell så att det kan rotera bekymmersfritt utan att blockeras. Detta gör det smidigare för dig när du dammsuger.


Rörlighet

Dammsugarens rörlighet är en nog så viktig egenskap. Det är inte roligt att släpa runt på en tung maskin med dåliga hjul. Vikten på dammsugaren har betydelse, men man bör också tänka på att det inte heller är lätt att jobba med en alltför lätt dammsugare - lagom är faktiskt bäst. Hjulen är en aspekt som är värt att ta en extra titt på. Det bästa är en dammsugare med fyra hjul som kan snurra oberoende av varandra.


Sugeffekt

En dammsugares sugeffekt ligger vanligtvis någonstans mellan 250 och 500 Watt. Man bör dock ha i åtanke att sugeffekten bara är en av många parametrar som avgör hur effektivt dammsugaren verkligen suger. Den faktiska sugeffekten avtar till exempel ju mer skräp man har i påsen, och dessutom påverkar munstyckets utformning en hel del.


Sammanfattning

Det finns många tillverkare av dammsugare och varje märke brukar ha ett stort utbud med olika modeller. Ofta är det relativt små saker som skiljer de olika utförandena åt, men det finns vissa detaljer man bör titta på inför ett köp, då dessa kan göra stor skillnad när du väl använder dammsugaren. Viktigt är att dammsugaren är rörlig, lättanvänd och ger just dig en bekväm arbetsställning.